ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η πολιτική που ακολουθεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τον υπολογισμό της συμμετοχής των καταναλωτών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) στις δαπάνες ηλεκτροδότησής τους καθορίζεται με βάση ενιαίο Σύστημα το οποίο αποκαλείται " Σύστημα Συμμετοχών ") και εφαρμόζεται γενικά σε ολόκληρη τη χώρα για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών αυτών. Οι τιμές των συντελεστών για τον υπολογισμό της Συμμετοχής στις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, έχουν εγκριθεί με την Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26-3-2007 (ΦΕΚ440Β/30-3-2007).

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες εδώ