ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε και μας αφορά

robot-tech

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ήδη ξεκίνησε και συνίσταται στην θεμελιώδη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παράγουμε (π.χ. η 3D printing βιομηχανική παραγωγή), καταναλώνουμε (η απαίτηση για totally personalized consuming) και επικοινωνούμε (η διείσδυση της mobile & destination επικοινωνίας) μεταξύ μας, οδηγούμενη από τη σύγκλιση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου. Η σημασία της είναι τόσο μεγάλη, ώστε αποτέλεσε μία από τις κύριες θεματικές ενότητες της φετινής συνάντησης του World Economic Forum, στο Νταβός της Ελβετίας.
Ο κόσμος μας έχει βιώσει ήδη τρεις σημαντικές ιστορικές περιόδους τεχνολογικών αλλαγών, που αποτιμήθηκαν ως «Επαναστάσεις». Η 1η Βιομηχανική Επανάσταση έλαβε χώρα κατά τα τέλη του 18ου αιώνα καθώς η ανθρωπότητα μετακινήθηκε από τη χρήση της δύναμης των ζώων στη μηχανοποιημένη παραγωγή, Η 2η σημειώθηκε στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα με μια σειρά από σημαντικές ανακαλύψεις στα συστήματα κίνησης, μαζικής παραγωγής και επικοινωνίας και η 3η το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, καθώς η ανάπτυξη και η διείσδυση των ηλεκτρονικών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιούργησε ένα νέο κόσμο, τον ψηφιακό.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πατάει στα θεμέλια της ψηφιακής επανάστασης ή της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης- που περιλάμβανε τον πολλαπλασιασμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αυτοματοποίηση της αρχειοθέτησης. Ωστόσο, διαφέρει σε τρία βασικά σημεία: πρώτον, στην ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι καινοτομίες, δεύτερον, στη μείωση του οριακού κόστους παραγωγής και στην αύξηση των πλατφορμών με πολλαπλές δραστηριότητες σε πολλούς τομείς και τρίτον, αυτή η παγκόσμια επανάσταση θα επηρεάσει -και θα μετασχηματιστεί από- όλες τις χώρες, ενώ θα έχει και αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα.

«Η επανάσταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για οικονομική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη», αλλά παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει «στην περιθωριοποίηση ομάδων, στην διεύρυνση της ανισότητας, σε νέους κινδύνους και στην υποβάθμιση των ανθρώπινων σχέσεων».
Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή της διαμόρφωσης μίας νέας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Σε κλίμακα, εύρος και πολυπλοκότητα, ο μετασχηματισμός αυτός θα είναι ταχύτερος από ότι έχει βιώσει η ανθρωπότητα μέχρι τώρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την ακριβή χρονική εξέλιξη της, αλλά το σίγουρο είναι ότι η απάντηση και η προσαρμογή μας σε αυτή την νέα πρόκληση, απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων του παγκόσμιου γίγνεσθαι.

πηγή:zarifipoulos.com και liberal.gr