ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΩΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 
Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να δουλέψουμε ένα τριφασικό μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα σε μονοφασική παροχή ρεύματος  Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, υπό προϋποθέσεις, συνδέοντας κατάλληλα πυκνωτή συγκεκριμένης χωρητικότητας.

Το τριφασικό μοτέρ, που θα δουλέψει σε μονοφασική παροχή, πρέπει να είναι μικρής ισχύος. Όχι πάνω από 1 ίππο ( περίπου 0,75 
Kw), να δέχεται σύνδεση στα 230 volts (συνήθως είναι σύνδεση τριγώνου) και να μην απαιτείται υψηλή ροπή κατά την εκκίνησή του. Στην πράξη να πρόκειται για ανεμιστήρα, αντλία ή παρόμοιο φορτίο.
Ο πυκνωτής πρέπει να είναι συνεχούς λειτουργίας, όχι πυκνωτής εκκίνησης, όχι ηλεκτρολυτικός και να αντέχει πάνω από την τάση που θα τον δουλέψουμε (400 με 500 volts).

Ο τριφασικός κινητήρας που θα συνδεθεί σε μονοφασική παροχή θα έχει περίπου το 70% της ροπής που θα είχε αν συνδεόταν στην ονομαστική τριφασική παροχή, ενώ κατά την εκκίνηση μπορεί να είναι και κάτω από το 20% της ονομαστικής ροπής.
Επίσης η ισχύς που αναπτύσσει είναι στο 80%.

Η ροπή εκκίνησης, η ισχύς και γενικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του Α.Τ.Κ που εργάζεται σαν μονοφασικός εξαρτάται από την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή. Έτσι με την κατάλληλα εκλογή του πυκνωτή η ροπή εκκίνησης μπορεί να φτάσει στο 40% μέχρι 70% της ονομαστικής τριφασικής ροπής και η ισχύς που αναπτύσεται στο 80% της ονομαστικής ισχύος του κινητήρα που θα έδινε αν λειτουργούσε σε τριφασικό δίκτυο.
Η χωρητικότητα του πυκνωτή δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

 C(μF)=70P(KW) όπου 
C: χωρητικότητα σε μF
P
: ισχύς σε KW

Επίσης ο τύπος για διαφορετική συχνότητα από τα 50Hz είναι (τύπος του Steinmetz):

C(μF) = P(watts) X 1000000 / (2 X π X f(hz) X 0,87 X V(volts)^2 X n ).

όπου π=3,14
f: συχνότητα σε ΗΖ
n: βαθμός απόδοσης του κινητήρα