ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΧΝΗΣ  ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

1) Σε πλυντήριο ρούχων α) στη θερμαντική αντίσταση όταν αυτή δεν έχει συντηρηθεί ή αντικατασταθεί μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας ή β) στο πρόγραμμα πλύσης (κύκλος στεγνώματος) ενδέχεται να εμφανιστούν στιγμιαία ρεύματα αιχμής αρκετά για να ενεργοποιήσουν το ρελέ.
3)  Σε  πλυντήριο πιάτων  ενδέχεται σε  κάποια σημεία του κύκλου πλύσης (π.χ. κύκλος στεγνώματος) να υπάρξει υπερφόρτιση.
4) Σε αντλίες για συντριβάνια κήπου   όταν υπάρχουν εμπόδια στην αναρρόφηση του νερού π.χ. φυτά στην είσοδο της αντλίας.
5) Σε καταψύκτες αυτόνομους ή ενσωματωμένους. Σε ψυγεία κατά τη διαδικασία εκκίνησης του αντίστοιχου μοτέρ ψύξης .Το ίδιο ισχύει όταν στον καταψύκτη υπάρχει και η δυνατότητα να φτιάχνονται παγάκια.
6)  Σε ηλεκτρικές  κουβέρτες (λόγω υγρασίας στη θερμαντική αντίσταση)
7)  Λόγω υγρασίας σε εξωτερικά κουτιά διακλάδωσης - πρίζες (απαιτείται στέγνωμα και έλεγχος στα καπάκια ).
8) Στη θερμαντική αντίσταση που είναι ενσωματωμένη στη βρύση του μπάνιου και λειτουργεί ως ταχυθερμοσίφωνας.
9) Λόγω υγρασίας στην ηλεκτρική καλωδίωση της εγκατάστασης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σε ελέγχους και επιμονή φορέων που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις (όπως η επιθεώρηση εργασίας για παράδειγμα), πως μπορούμε να τους πείσουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατη η χρήση ΔΔΕ σε κάποια σημεία τέτοιων εγκαταστάσεων, ενώ αυτοί είναι προσκολλημένοι στο προεδρικό διάταγμα;

Μια καλή τεκμηρίωση που να περιλαμβάνει πρωτόκολλο ελέγχου το οποίο να αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.
-Τεχνική έκθεση που να περιγράφει την αδυναμία χρήσης ΔΔΕ με ΙΔΝ <= 30 mA στο συγκεκριμένο τμήμα ή γραμμή της εγκατάστασης.
-Αίτηση προς την Δ/ση Βιομηχανίας στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση για απαλλαγή από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 του ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006 με συνημμένα τα παραπάνω. Βέβαια αυτά δεν απαλλάσσουν από την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος αλλά δημιουργούν μια δομή στοιχειώδους κάλυψης.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απαίτηση για σχεδόν καθολική κάλυψη των κυκλωμάτων ισχυρών ρευμάτων με ΔΔΕ με ΙΔΝ <=30 mA είναι νομοθετική και όχι άλλον φορέα ελέγχου. Περιμένουμε βελτίωση αυτής της Νομοθεσίας που δυστυχώς παράγει προβλήματα ή παρανομίες.

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΔΩΝ

Η ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 (ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) επιβάλει ΔΔΡ με ΙΔΝ <= 30 mA σε όλες τις εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
Με βάση την παράγραφο ε) του άρθρου 103.3 του προτύπου, αυτό δεν έχει εφαρμογή στις εγκαταστάσεις φωτισμού δημόσιων οδών που τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο διανομής και πλατειών και τις εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένων και δημόσιων παραλιακών περιοχών. Άρα για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι νομοθετημένη η κάλυψη τους με ΔΔΕ.

Αν ο φωτισμός τροφοδοτείται από ηλεκτροδοτούμενο κτίριο υπάγεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και θα πρέπει να καλύπτεται από διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΕ) με ΙΔΝ <=30 mA με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία.

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ UPS

Η νομοθεσία (ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 του ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) που ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔE) είναι σαφής. Η κάλυψη με ΔΔE με ΙΔΝ<=30mA είναι υποχρεωτική για ΟΛΑ τα κυκλώματα ισχύος εκτός αν αυτά που πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικού διαχωρισμού ή έχουν μόνωση κλάσης ΙΙ με βάση το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Επομένως κυκλώματα ισχύος που τροφοδοτούν UPS πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται από ΔΔE. Κυκλώματα ισχύος που τροφοδοτούνται από UPS, επιτρέπονται να μην καλύπτονται από ΔΔE εφόσον ο κατασκευαστής του UPS βεβαιώνει ξεκάθαρα ότι το UPS του καλύπτει τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων για ηλεκτρικό διαχωρισμό. Βεβαίως ο ηλεκτρολόγος που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κάλυψη με ΔΔE των κυκλωμάτων αυτών και στην περίπτωση παράκαμψης του UPS για συντήρηση – επισκευή

πηγή:Γιώργος Σαρρής και ehe-greece.blogspot.gr

Δείτε επίσης: