ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


Σύνδεση και διακλάδωση υπόγειων καλωδίων μέχρι 11000V

Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, εγκαθίστανται κάτω από το έδαφος λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν, όπως η ασφάλεια, η ελαχιστοποίηση έκθεσης σε ακραία φυσικά φαινόμενα, η μικρότερη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καθώς και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω απουσίας της οπτικής όχλησης

Τοποθέτηση καλωδίων απευθείας στο έδαφος

Πριν την τοποθέτηση εκλέγεται η διαδρομή των καλωδίων με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί μακρά διάρκεια ζωής των καλωδίων γίνεται ανάλυση της σύστασης του εδάφους για να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ουσίες διαβρωτικές για τα καλώδια. Εφ΄ όσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τέτοιες ουσίες τα καλώδια εφοδιάζονται με εξωτερικό περίβλημα για να παρέχει επαρκή προστασία.

Τα καλώδια τοποθετούνται σε χαντάκια ειδικά σκαμμένα κατά μήκος της διαδρομής που έχει εκλεγεί, κατάλληλου βάθους (βάθους από 70 cm μέχρι 150 cm ανάλογα της τάσης), μέσα στα οποία τοποθετείται στρώμα άμμου πάχους 10 cm τουλάχιστον.

Το πλάτος του χαντακιού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 3 φορές τη διάμετρο του σωλήνα ή του καλωδίουΗ μέθοδος τοποθέτησης εξαρτάται από τον τύπο του καλωδίου και από τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν.

• Μια αρκετά απλή μέθοδος είναι η κατ΄ ευθείαν τοποθέτηση των καλωδίων από το όχημα που τα μεταφέρει το οποίο κινείται κατά μήκος του χαντακιού.
Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει έδαφος κατάλληλο για την διέλευση οχημάτων με τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η τοποθέτηση των καλωδίων.

• Άλλη μέθοδος τοποθέτησης είναι η μεταφορά των καλωδίων με τα χέρια. (αντενδείκνυται η μεταφορά πάνω στους ώμους).

Η ενδεικτική απόσταση μεταξύ των εργατών είναι 3 έως 10 μέτρα και εξαρτάται από το βάρος των καλωδίων.


• Μετά την τοποθέτηση του καλωδίου και πάνω από αυτό τοποθετείται πάλι στρώμα άμμου πάχους 10 cm
περίπου, πάνω στην άμμο τοποθετούνται τούβλα ή πλάκα τα οποία προστατεύουν το καλώδιο σε περίπτωση μελλοντικών εκσκαφών και πάνω από τα τούβλα τοποθετείται το ίδιο υλικό της εκσκαφής, απαλλαγμένο από όλες τις πέτρες (κοσκινισμένο χώμα).
Η συμπίεση πρέπει να γίνεται πάντα πολύ προσεκτικά και το υλικό που δεν μπορεί να συμπιεστεί πρέπει να απομακρύνεται.
Τέλος πρέπει να υπάρχει χώρος και για τις επικαλύψεις με το χώμα εκσκαφής.


Εάν τοποθετούνται περισσότερα από ένα καλώδια σε οριζόντια διάταξη, αυτά διαχωρίζονται με τούβλα ή με ειδικά προστατευτικά περιβλήματα.


Τοποθέτηση καλωδίων σε σωλήνες εντός του εδάφους

Κυρίως σε κατοικημένες περιοχές για αποφυγή συχνών εκσκαφών συνηθίζεται το σύστημα της
τοποθέτησης σωλήνων η ειδικών διάτρητων προκατασκευασμένων μπλοκ, μέσα στο έδαφος, εντός των οποίων τοποθετούνται καλώδια έλκοντας το ένα άκρο τους.
Με το σύστημα αυτό είναι δυνατή η αντικατάσταση των παλαιών καλωδίων με νέα καλώδια χωρίς πρόσθετες εκσκαφές.
Σωλήνες

Οι σωλήνες υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας /τηλεπικοινωνιών πρέπει να έχουν εξαιρετική θερμοκρασιακή και χημική αντοχή και να ικανοποιούν τα εξής ευρωπαικά πρότυπα:
ΕΝ
61386-1:2008 (conduit systems for cable management – Part1:  General requirements) και ΕΝ61386-24:2010 (conduit systems for cable management – Part24: Particular  requirements- conduit systems bouried undergrownd)
Οι μηχανικές αντοχές που εξετάζει το συγκεκριμένο πρότυπο  ΕΝ61386-24 διακρίνονται  κυρίως για την αντοχή των σωλήνων στη κρούση και στη συμπίεση.


Η καθαρότητα του εσωτερικού των σωλήνων είναι σημαντική και θα πρέπει να εξασφαλιστεί με τη χρήση προστατευτικών ταπών που δεν θα πρέπει να αφαιρούνται πριν τη σύνδεση, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση παύσης των εργασιών της εγκατάστασης.

Εσωτερικά του σωλήνα υπάρχει προεγκατεστημένος  οδηγός/πετονιά για την έλξη των καλωδίων ή την έλξη άλλου οδηγού (ατσαλίνα). Ο οδηγός αυτός θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη αντοχή στον εφελκυσμό. Συνήθως τα 650Ν
t αποτελούν  μια πολύ ικανοποιητική δύναμη (σύμφωνα με το ευρωπαικό πρότυπο ISO 2062).Η χρήση υποκατάστατων υλικών που δεν ικανοποιούν τις συνιστώμενες αυτές αντοχές (π.χ σχοινιά) περισσότερη ταλαιπωρία προκαλούν παρά διευκόλυνση.

Οι σύγχρονοι σωλήνες υπόγειων δικτύων αποτελούνται από 2 τοιχώματα, ένα εξωτερικό κυματοειδές (σπιράλ) και ένα εσωτερικό λείο τα οποία συγκολλούνται κατά την παραγωγική διαδικασία με την χρήση της τεχνολογίας διπλής εξώθησης (co-extrusion) ώστε να είναι αδύνατο να αποκολληθούν .

Οι δυνατότητες τους να ενσωματώνουν χαρακτηριστικά εύκαμπτων (σπιράλ) και άκαμπτων σωλήνων, μέσω της προηγμένης τεχνολογίας διπλής εξώθησης (co-extrusion), και να εξασφαλίζουν υψηλές μηχανικές αντοχές  διατηρώντας χαμηλό βάρος, τους κάνει ιδανικούς για ένα ευρύ πλήθος εφαρμογών υπόγειων δικτύων σε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά & αιολικά πάρκα) και σε έργα υποδομής.
Η διαμορφώσιμη κυματοειδής εξωτερική επιφάνειας διευκολύνει τη τοποθέτησή τους στο έδαφος, ακολουθώντας την μορφολογία του εδάφους, ενώ η λεία εσωτερική εξασφαλίζει μειωμένες τριβές διευκολύνοντας την όδευση των καλωδίων.Η απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση που αναγράφεται πλέον πάνω στους νέους σωλήνες ακολουθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων σήμανσης και προειδοποίησης των υπογείων δικτύων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12613 & ΕΝ 50520.Οι κόκκινες διαμήκεις γραμμές υποδηλώνουν την προστασία αγωγών ισχυρών ρευμάτων, ενώ οι πράσινες διαμήκεις γραμμές υποδηλώνουν την προστασία αγωγών ασθενών ρευμάτων.
Τεχνικές πληροφορίες

Η σύνδεση και η διακλάδωση αγωγών στις υπόγειες εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και με τα κατάλληλα υλικά.
Τα καλώδια χαμηλής τάσης μέχρι 1000
V έχουν περισσότερους από έναν αγωγό, ενώ αυτά της υψηλής τάσης αποτελούνται από έναν αγωγό.

Οι συνδέσεις γίνονται με συνδέσμους βιδωτούς ή πρεσαριστούς.
Οι μούφες σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ61386-24 και να έχουν εξεταστεί και αυτές για την αντοχή στη κρούση και στη συμπίεση

Η περιοχή σύνδεσης των αγωγών γίνεται σε ειδικά ακροκιβώτια που μπορεί να είναι από χυτοσίδηρο ή πλαστικά.

Ο κενός χώρος του ακροκιβωτίου γεμίζεται με ειδικό μονωτικό ρευστό το οποίο στερεοποιείται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τα ακροκιβώτια είναι διαιρούμενα ώστε να διευκολύνεται η εργασία σύνδεσης των αγωγών και φέρουν τουλάχιστον ένα στόμιο ώστε να είναι δυνατή η πλήρωση με το μονωτικό ρευστό.

Τα νεότερα ακροκιβώτια είναι κατασκευασμένα από ισχυρό διαφανές πλαστικό, διαιρούνται και αυτά σε δύο τμήματα τα οποία προσαρμόζονται μεταξύ τους με απλή πίεση και η σύνδεσή τους είναι στεγανή.Στις παλαιότερες υπόγειες συνδέσεις το μονωτικό που χρησιμοποιούσαμε ήταν η συνηθισμένη πίσσα η οποία έπρεπε να θερμανθεί με φωτιά, ώστε να γίνει ρευστή και κατόπιν να χυθεί στο στόμιο του ακροκιβωτίου.

Στις καινούργιες συνδέσεις η πίσσα αντικαταστάθηκε από δύο υγρά: χυτορρητίνη και σκληρυντή τα οποία είναι συσκευασμένα αεροστεγώς σε ένα πλαστικό σακούλι. Ένα πλαστικό διάφραγμα χωρίζει το σακούλι σε δύο τμήματα (ένα για κάθε υλικό) στις ακριβείς ποσότητες που απαιτούνται.
Με απλό τρόπο το πλαστικό διάφραγμα διαρρηγνύεται  και τα δύο υλικά (
χυτορρητίνη και σκληρυντής) αμανειγνύονται με μερικές μαλάξεις  χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.
Κόβουμε τη γωνία από το σακούλι και αδειάζουμε το μίγμα μέσα στο
ακροκιβώτιο.
Αυτή η κατασκευή εμφανίζει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες, μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις, αυξημένη μηχανική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
δείτε εδώ το υλικό στεγανοποίησης MPGEL και εδώ διάφορες μούφες στεγανοποίησης με gel
ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


--> J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα)
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος.

--> XLPE/PVC
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος.

--> XLPE/PVC/SWA/PVC, XLPE/PVC/AWA/PVC*
Οπλισμένα καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικο στον αέρα ή απευθείας στο έδαφος.

--> XLPE/LSF(LSZH)/SWA/LSF(LSZH), XLPE/LSF(LSZH)/AWA/LSF(LSZH)*
Οπλισμένα καλώδια ισχύος ελεύθερα αλογόνων για σταθερή εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος μέσα σε σωλήνες ή φρεάτια. Κατάλληλα για χώρους όπου, σε περίπτωση φωτιάς, από την έκλυση πυκνού καπνού και τοξικών αερίων απειλούνται η ζωή αλλά και ο ευαίσθητος εξοπλισμός.

--> NYCY /NYCWY
Καλώδιο ισχύος και ελέγχου για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση συγκεντρικού αγωγού.

--> Η07RN-F
Σε ξηρούς, υγρούς ή βρεγμένους χώρους, στο ύπαιθρο. Για μέσες μηχανικές καταπονήσεις στις βιομηχανίες, σε εργοτάξια και αγροτικά έργα, για κινητές ή σταθερές εγκαταστάσεις.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

--> XLPE / CWS / PVC (2×SY)

-->XLPE / CWS / PVC (2ΧSΕY)

--> XLPE/CWS/PVC (A2XSY)

--> XLPE/CWS/PVC (A2XSEY)

ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

--> XLPE/Pb/PVC
Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για σταθερή εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Ο μολύβδινος μανδύας προσφέρει αντιδιαβρωτική.

--> XLPE/Pb/PVC (150 kV)
Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για σταθερή εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Ο μολύβδινος μανδύας προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία.

--> XLPE/CWS/PVC (63 kV)
Καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης για σταθερή εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.


Δείτε τον πλήρη κατάλογο τύπων καλωδίων εδώ