ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Net Metering φωτοβολταϊκών: Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την απόδοση της επένδυσης;

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία έρευνας για την «διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την οικονομική απόδοση επένδυσης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την αυτοπαραγωγή ενέργειας (Net Metering)»
http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25420&lang=el#