ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑΠΡΟΣΟΧΗ

Βασική προϋπόθεση για χορήγηση νυκτερινού τιμολογίου μέχρι το τέλος του 2013, ήταν να υπάρχει αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώμα μπλε 1,5 τχ) που συνδέει τον μετρητή της ΔΕΗ με τον ηλεκτρικό πίνακα της οικίας.
Σε καινούριες οικοδομές (τελευταία 10ετία) συνήθως κατά την φάση της κατασκευής τοποθετείται τέτοιος αγωγός. Σε παλαιότερες όμως δεν υπήρχε και θα έπρεπε να απευθυνθείτε σε ένα ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ό οποίος και θα αναλάμβανε να τοποθετήσει αυτόν τον πρόσθετο αγωγό και να σας παραδώσει ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο (υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη – ΥΔΕ) για να το καταθέσετε στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Ηλεκτρικού Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).
Από τις αρχές του 2014 πλέον έχει καταργηθεί η ρύθμιση της υποχρεωτικής τοποθέτησης του αγωγού πρόσθετης εξυπηρέτησηςως προαπαιτούμενου για τη χορήγηση του νυκτερινού τιμολογίου. Επίσης δεν χρειάζεται η προσκόμιση νέου ηλεκτρολογικού σχεδίου (υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη – ΥΔΕ), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς του υπάρχοντος. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια για τις οικίες έχουν ισχύ 14 έτη.


Αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά θετικό διότι η τοποθέτηση του αγωγού αυτού δεν ήταν είναι πάντα δυνατή. Ιδιαίτερα σε πολύ παλαιές οικοδομές που υπάρχουν μεταλλικά κουτιά (χελώνες) στους μετρητές ρεύματος, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η χορήγηση νυκτερινού τιμολογίου διότι συνήθως δεν μπορούσε να τοποθετηθεί ο πρόσθετος αγωγός και ο χρονοδιακόπτης που χρειαζόταν για την ενεργοποίηση αυτού του τιμολογίου.

Δηλαδή ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης δεν τοποθετείται αν δεν έχουμε φορτία στην εγκατάσταση που θέλουμε να δουλέψουμε μόνο τις ώρες που έχουμε νυχτερινό ρεύμα. Στην αντίθετη περίπτωση τοποθετείται κανονικά. 
Επίσης καλό είναι να ζητήσετε από τον ηλεκτρολόγο να σας τοποθετήσει ένα ενδεικτικό λαμπάκι (LED) στον ηλεκτρικό πίνακα της οικίας το οποίο θα ανάβει όταν ισχύει η μειωμένη χρέωση, ώστε να έχετε καλύτερη εικόνα για το πότε ενεργοποιείται το νυκτερινό τιμολόγιο.


Δείτε εδώ το πολυγραμμικό και μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα με νυχτερινό τιμολόγιο (με αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης)

Δείτε εδώ τα σχέδια του ηλεκτρικού πίνακα με θερμοσυσσωρευτές (με αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης)

Αιτήσεις για νυκτερινό ρεύμα και τηλεφωνικά στο 11500

Για σύνδεση νυχτερινού ρεύματος απαιτείται μόνο ΥΔΕ ηλεκτρολόγου (αν τοποθετηθεί πρόσθετος αγωγός εξυπηρέτησης) που περιλαμβάνει τα εξής.

5) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΠΙΝΑΚΑ
6) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
9) ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)   

Εάν είστε νέος χρήστης (ενοικιαστής/ιδιοκτήτης) ακινήτου, πως μπορείτε να μάθετε αν έχετε Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο και ποιο είναι το ωράριο;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαπιστώσετε αν κάνετε χρήση του Οικιακού Τιμολογίου με Χρονοχρέωση.

Α) Ελέγχοντας το λογαριασμό που λαμβάνετε:
·  Στην μπροστινή όψη του λογαριασμού πάνω δεξιά, αναφέρεται το είδος του τιμολογίου, δηλαδή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:  Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο 
·  Στην πίσω  όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού εμφανίζεται αναλυτικά «η πάγια χρέωση νύχτας» και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατώρων (kWh) που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού.
·  Στην πίσω όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού (πάνω αριστερά) εμφανίζονται αναλυτικά οι ενδείξεις του μετρητή.
 Β) Ελέγχοντας το μετρητή της παροχής σας. 

Καταρχήν μπορείτε να δείτε εάν διαθέτετε μετρητή διπλής εγγραφής δηλαδή αν υπάρχουν δυο Κοντέρ στο μετρητή σας. Το ένα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Στη συνέχεια να παρατηρήσετε εάν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Μ.

 Γ) Ελέγχοντας τον πίνακα εγκατάστασης της οικίας

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα εγκατάστασης της οικίας, η οποία συνδέεται με τον αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης. Αν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ανάβει το λαμπάκι, τότε κάνετε χρήση του νυχτερινού τιμολογίου.