ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν μετράμε την αντίσταση γείωσης σε μία εγκατάσταση, προβληματιζόμαστε αν η τιμή αυτή είναι εντός ορίων ή αποδεκτή.

Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν μετράμε την αντίσταση γείωσης σε μία εγκατάσταση, προβληματιζόμαστε να είναι σωστή με την τιμή ή τα όρια που κάπου ακούσαμε ή κάποιος μας είπε αλλά ποτέ την τιμή αυτή ή τα όρια δεν τα είδαμε καταγεγραμμένα σε κάποιο επίσημο χαρτί. Λέγοντας επίσημο χαρτί εννοούμε ένα ΦΕΚ, ένα Π.Δ., ένα Νόμο, ένα Πρότυπο, μία Οδηγία, μία Υπουργική Απόφαση, μία Εγκύκλιο ή μία Τεχνική προδιαγραφή.

Μέχρι την ημερομηνία συγγραφής και κατάθεσης αυτού του άρθρου (25 Μάη 2015) δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο είτε Νομοθέτημα είτε Πρότυπο ενσωματωμένο στην Ελληνική Νομοθεσία το οποίο να ορίζει ένα όριο τιμής Αντίστασης Γείωσης όσο αφορά σε κτηριακές εγκαταστάσεις για τον ελλαδικό χώρο. 
Ενα τέτοιο όριο θα αποτελούσε Επιστημονική και Ιστορική ευθύνη του φορέα που θα το επιλέξει και ορίσει.
Η μετάδοση τιμών και ορίων από στόμα σε στόμα προβλήματα μπορεί να δημιουργεί και όχι λύσεις με
άξονα πάντα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.


ΟΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στη συνέχεια παραθέτω τιμές αντιστάσεων γείωσης διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες τιμές προέρχονται μέσω επίσημων εγγράφων ή προτύπων.

Ολλανδία (δίκτυο ΤΤ σε διαδικασία πλήρους αντικατάσασης σε ΤΝ-S):

Το πρότυπο ΕΛΟτ HD 60364-4-41 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 4-41: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία από ηλεκροπληξία»(με ημερομηνία έκδοσης 22-02-2007), στο παράρτημα Παράρτημα ZA (τυποποιητικό) «Ειδικές εθνικές συνθήκες» στην παράγραφο 411.5.1. δίνει τιμή αντίστασης γείωσης για την Ολλανδία:

411.5.1 Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, αλλά σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 166 Ω (50 V / 0,3 A = 166 Ω). 

Βέλγιο (δίκτυο ΤΤ):

 Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Βελγίου (AREI-RGIE 80-03), όπως έχει δημοσιευθεί στο άρθρο 411.3.3 του ΕΛΟΤ HD60364-4-41 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης- Μέρος 4-41: Προστασία για ασφάλεια – Προστασία από ηλεκτροπληξία» Παράρτημα ZB (πληροφοριακό)Αποκλίσεις τύπου Α, ισχύει: 411.3.3

Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση υπό την επιτήρηση ενός συνηθισμένου ατόμου πρέπει να προστατεύεται μέσω μιας RCD με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 300 mA˙ για κυκλώματα που τροφοδοτούν λουτρά, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων,κ.λπ.

- είναι υποχρεωτική η επιπρόσθετη προστασία μέσω μιας RCD με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA - αυτό ισχύει για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των οποίων η αντίσταση γείωσης είναι χαμηλότερη των 30Ω
- σε περίπτωση που έχουμε αντίσταση γείωσης υψηλότερη των 30 Ω και χαμηλότερη των 100 Ω, πρέπει να παρέχονται επιπλέον RCD με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνειτα 100 mA
 - Δεν επιτρέπεται αντίσταση γείωσης υψηλότερη των 100 Ω.

Γαλλία (δίκτυο ΤΤ) : Σύμφωνα με το NF C 15-100

«La résistance de la prisede terre d’une habitation est xée à 100 Ω (50 Volts /0,5 A = 100 Ω)» ή αλλιώς:

Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης μιας κατοικίας ορίζεται σε 100 Ω (50 V / 0,5 A = 100 Ω).

Σχόλιο: με την προϋπόθεση ταυτόχρονης χρήσης ΔΔΡ30mA

Κύπρος (δίκτυο ΤΝ-C-S/ΤΤ):

Ενώ ο Κώδικας Πρακτικής για 16η Εκδοση «Κώδικας πρακτικής για επιθεώρηση και έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης: Εφαρμογή της 16ηςέκδοσης των κανονισμών του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογιας (ΙΕΤ) της Μεγάλης Βρετανίας (Πρότυπο: ΒS 7671: 2001)», δεν αναφέρει τιμή για αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης προς τη Γη, όμως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφέρει στο έντυπο ΑΗΚ Αρ.63Α-Κ «Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκατάστασης από Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη» ότι: Αντίσταση γείωσης, (Re) Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης σε εγκαταστάσεις με σύστημα γείωσης ΤΤ πρέπει να μετριέται και κανονικά απαιτείται ένα RCD. Για αξιοπιστία λειτουργίας η αντίσταση οποιουδήποτε ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι κάτω από 200 Ω

Γερμανία (δίκτυο ΤΤ/ΤΝ-C):

Στη δημοσίευση «Cahier Technique Merlin Gerin n°173 ΄΄Εarthing systems worldwide an evolutions΄΄ rstissued September 1995» στον πίνακα του σχήματος 12 αναφέρεται ότι για την Γερμανία:
Η RT πρέπει να είναι < 2Ω

Σχόλιο:
πέραν της παραπάνω αναφερόμενης πηγής η τιμή αυτή δεν μπόρεσε να διασταυρωθεί περαιτέρω.

Ισπανία (δίκτυο ΤΤ):

Στη δημοσίευση «Cahier Technique Merlin Gerin n°173 ΄΄Εarthing systems worldwide an evolutions΄΄ rstissued September 1995» στον πίνακα του σχήματος 12αναφέρεται ότι για την Ισπανία:
Ru < 800 Ω με την προϋπόθεση ταυτόχρονης χρήσης ΔΔΡ 30mA

Σχόλιο:
πέραν της παραπάνω αναφερόμενης πηγής η τιμή αυτή δεν μπόρεσε να διασταυρωθεί περαιτέρω.

Πορτογαλία (δίκτυο ΤΤ):

Στη δημοσίευση «Cahier Technique Merlin Gerin n°173 ΄΄Εarthing systems worldwide an evolutions΄΄ rstissued September 1995» στον πίνακα του σχήματος 12αναφέρεται ότι για την Πορτογαλία:
Ru < 100 Ω

Σχόλιο:
πέραν της παραπάνω αναφερόμενης πηγής η τιμή αυτή δεν μπόρεσε να διασταυρωθεί περαιτέρω.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος ενός άρθρου που διάβασα εδώ

Δείτε επίσης:
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΓΕΙΩΣΗ
http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/12/blog-post_17.html
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ (ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗ)
http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/12/blog-post_36.html
ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/12/blog-post_20.html
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
http://oaedhlectrologoi.blogspot.gr/2015/12/blog-post_86.html