ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣΌπως είναι γνωστό, η σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εξαρτάται από την σταθερή τιμή της τάσης εισόδου. Στην καθημερινή ζωή, η αλήθεια είναι ότι οι διακυμάνσεις στην τάση δικτύου είναι συνεχείς και συχνά εκτός επιτρεπτών ορίων. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη κατασκευής συσκευών σταθεροποίησης της τάσης και διατήρησής της μέσα στα επιτρεπτά όρια. Αυτές οι συσκευές είναι οι ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ
Η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας στις Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προβλέπεται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 <<Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις>> και στην Υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ470/Β/5.3.04) που καθιέρωσε το πρότυπο αυτό.

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης ανάμεσα στους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες σχετικά με την χρησιμότητα των σταθεροποιητών τάσης. Είναι πολλοί εκείνοι που λανθασμένα πιστεύουν ότι ο σταθεροποιητής τάσης αποτελεί έναν εξοπλισμό που δεν είναι και τόσο απαραίτητος ή χρήσιμος σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ότι αποτελεί ένα είδος «πολυτέλειας». Σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, επιλέγεται συνειδητά η μη εγκατάσταση σταθεροποιητή προκειμένου να μειωθούν τα κοστολόγια.
Η ΔΕΗ σε έντυπο που έχει εκδόσει αναφέρει μεταξύ άλλων:
Ο απλούστερος τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τις βυθίσεις τάσης εξαιτίας εκκίνησης μεγάλων φορτίων σας είναι, ο κατάλληλος διαχωρισμός των κυκλωμάτων έτσι ώστε η ευαίσθητη συσκευή σας να τροφοδοτείται από γραμμή διαφορετική από αυτή που τροφοδοτεί τη πηγή της βύθισης. Αν το πρόβλημα παραμένει καθώς και για την αντιμετώπιση των βυθίσεων που οφείλονται σε βλάβες του Δημόσιου δικτύου διανομής ΔΕΗ, μπορείτε π.χ να προμηθευτείτε σταθεροποιητή τάσης ή συσκευή αδειάλειπτης τροφοδότησης ισχύος (UPS) για την τροφοδότηση του ευαίσθητου εξοπλισμού σας........και συνεχίζει...
Παρά τη λήψη των δυνατών μέτρων από τη ΔΕΗ προκειμένου να εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο καθώς και για να παρέχει ηλεκτρική τάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ50160, είναι αντικειμενικά και πρακτικά αδύνατο να αποκλειστεί παντελώς η εμφάνιση διαταραχών της τάσης, με αποτέλεσμα η τάση να αποκλίνει της επιζητούμενης ιδανικής μορφής της (σταθερή και απόλυτα ημιτονοειδής τάση). Η αναπόφευκτη αυτή εμφάνιση διαταραχών τάσης προβλέπεται από το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ50160
Είναι όμως αυτό η ορθή επιλογή; Είναι όντως ο σταθεροποιητής τάσης είδος «πολυτέλειας»; Σε τι μας χρησιμεύει;
Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα που καλείται να λύσει ένας σταθεροποιητής.
Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργείται από την έλλειψη σταθερής τάσης στο δίκτυο, η οποία με την σειρά της δημιουργείται από τις βυθίσεις ή ανυψώσεις της τάσης.
Στην Ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά, το πρόβλημα της παροχής μη σταθερής τάσης είναι μεγάλο και συχνό φαινόμενο.
Η παροχή μη σταθερής τάσης συνεπάγεται μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων και κινδύνων, εκ των οποίων κάποια είναι λιγότερο σημαντικά, κάποια άλλα όμως μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλες ζημιές.
Οι κυριότερες συνέπειες της παροχής μη σταθερή τάσης είναι οι εξής:
-Αύξηση της τάσης λειτουργίας του ρεύματος, συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση και κόστος ενέργειας.
-Κίνδυνος απώλειας δεδομένων ή μεταφορά λανθασμένων ή μη ακέραιων δεδομένων. 
ιακοπή γραμμών παραγωγής με αποτέλεσμα την δημιουργία επιπλέον κόστους επαναφοράς της γραμμής παραγωγής, την μείωση της αποδοτικότητας παραγωγής ή την μη έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών (που πιθανώς σε μερικές περιπτώσεις να συνεπάγεται και την πληρωμή των σχετικών ρητρών). 
-Κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής των μηχανημάτων με ιδιαίτερα υψηλά κόστη επισκευών ή αντικατάστασης των μηχανημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της πυρκαγιάς με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο στην προστασία της μονάδας συνολικά όσο και στην προστασία των ανθρώπινων ζωών. 
-Αστοχία συστημάτων ασφαλείας
Τηρουμένων των αναλογιών, τα παραπάνω προβλήματα αφορούν όχι μόνο τις βιομηχανίες αλλά και τους οικιακούς καταναλωτές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ακριβών οικιακών συσκευών, όπου τα κόστη επισκευής ή αντικατάστασης αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Η εγκατάσταση του κατάλληλου σταθεροποιητή τάσης λύνει τα παραπάνω προβλήματα και απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη (βιομηχανίας ή οικίας) από τους προαναφερόμους κινδύνους διότι σταθεροποιεί την τάση στην επιθυμητή τιμή ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στις τάσεις εισόδου.
Οπωσδήποτε η αγορά και εγκατάσταση ενός σταθεροποιητή αυξάνει το συνολικό κόστος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Θα πρέπει όμως να αναλογισθεί κανείς ποιο θα είναι το κόστος στην περίπτωση της μη εγκατάστασης σταθεροποιητή.
Ανάλογα με το μοντέλο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σταθεροποιητή αλλά και το μέγεθος του προβλήματος της έλλειψης σταθερή τάσης, έχει παρατηρηθεί ότι η απόσβεση του κόστους λόγω της χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να είναι και μερικά μόνο χρόνια.
Σε ό,τι αφορά την προστασία από τους υπόλοιπους κινδύνους, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης γνωρίζει καλύτερα την αξία των μηχανημάτων ή του εξοπλισμού του καθώς και τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις της παραγωγής του και συνεπώς, μπορεί να κάνει τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Τι κάνει λοιπόν ο σταθεροποιητής τάσης;
Οι σταθεροποιητές τάσης (voltage stabilizer) είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν σταθερή τάση τροφοδοσίας στα φορτία που είναι συνδεδεμένα σε αυτούς στις περιπτώσεις που η τάση τροφοδοσίας έχει διακυμάνσεις (αυξομειώσεις).

Οι σταθεροποιητές τάσης παρέχουν μεγάλη ταχύτητα διόρθωσης της τάσης εξόδου, οπτικοακουστικές ενδείξεις, φίλτρα εισόδου και
κάποιοι αντικεραυνική προστασία.

Οι Σταθεροποιητές τάσης πρέπει να  κατασκευάζονται με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας 
ISO9001:2008 και φέρουν τη σήμανση CE.

Πως λειτουργούν οι σταθεροποιητές τάσης;

Οι σταθεροποιητές τάσης αποτελούνται από ένα αυτομετασχηματιστή πολλαπλών λήψεων και ένα κύκλωμα ελέγχου, το οποίο
παρακολουθεί την τάση, τη συγκρίνει με την επιθυμητή τάση εξόδου και τη διορθώνει άμεσα.

Οι σταθεροποιητές τάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Τους ηλεκτρονικούς και τους ηλεκτρομηχανικούς,
όπου ο διαχωρισμός πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο διόρθωσης τάσης.
-Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές τάσης;

Ο ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης διαθέτει ένα αυτομετασχηματιστή με ικανό αριθμό λήψεων ανάλογα με το ποσοστό σταθεροποίησης της τάσης εξόδου.

Ένας μικροεπεξεργαστής μετρά την τάση του δικτύου της ΔΕΗ, τη συγκρίνει με την επιθυμητή τάση εξόδου και τη διορθώνει άμεσα. Η επιλογή της κατάλληλης λήψης του αυτομετασχηματιστή γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ο μικροεπεξεργαστής ελέγχει το ρεύμα της εξόδου και την κατάσταση των κυκλωμάτων του.

VMARK DAR-2000 Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής Τάσης 2000VA


Διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις (LCD) όπου αναγράφεται η τάση εξόδου. Ενσωματώνει λειτουργία καθυστέρησης (delay) για την αποφυγή προβλημάτων κατά την εκκίνηση συσκευών που χρειάζονται μεγάλο ρεύμα σε αυτή τη φάση (ψυγείο, μοτέρ, αντλίες) και παρέχει προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Ενδεικτικές λυχνίας Working, Input, Output.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 • Power: 2000VA
 • Input voltage: AC140 - 260V
 • Output voltage: AC220V +/- 10%
 • Frequency: 50Hz / 60Hz
 • Maximum current: 9.1A
 • Circuit protection: 12A
 • Protection: Brownouts, Overvoltages, Short circuit
 • Outputs: 2 x Souko (220v AC)
 • Διαστάσεις (MxBxY): 21.5x27x13.5 cm
-Πως λειτουργούν οι ηλεκτρομηχανικοί σταθεροποιητές τάσης;

Η σχεδίαση των ηλεκτρομηχανικών σταθεροποιητών τάσης τους καθιστά κατάλληλους για λειτουργία ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος αλλά και απαιτητικές συνθήκες σε τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ηλεκτρομηχανικός σταθεροποιητής τάσης αποτελείται από:

• Ένα ελεγχόμενο με κινητήρα μεταβλητό αυτομετασχηματιστή, ο οποίος τροφοδοτεί το πρωτεύον ενός

• Buck-boost μετασχηματιστή, ο οποίος βρίσκεται ενωμένος «εν σειρά» μεταξύ της παροχής και του φορτίου. Αυτός ο μετασχηματιστής προσθέτει ή αφαιρεί τάση στο φορτίο ώστε να διατηρείται πάντα εντός επιτρεπτών ορίων. 

• Μία ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία επιτηρεί την τάση εξόδου και ελέγχει τον κινητήρα του μεταβλητού αυτομετασχηματιστή (1), ο οποίος με την σειρά του τροφοδοτεί τον buck boost μετασχηματιστή (2) για να διορθώσει την τάση εξόδου.

Ο απλός και έξυπνος τρόπος λειτουργίας τους κάνει αποτελεσματικούς, αξιόπιστους και αποδοτικούς, ανεβάζοντας το δείκτη MTBF πάνω από τις 200.000 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤVR-500VA
Είσοδος : 140 - 260 V AC
Εξοδος : 220 V AC
Οθόνη :  2 αναλογικά όργανα
Ενδειξη είσόδου / εξόδου VAC
Ισχύς : 500 VA
Προστασία υπέρτασης : NAI
Προστασία θερμοκρασίας : NAI
Προστασία βραχυκυκλώματος : NAI
Τοροειδή μετασχηματιστή : NAI
Υψηλής απόδοσης : NAI
Επιλογή καθυστέρησης : 6 sec / 3 min
Διαστάσεις : 250 × 117 × 152

Υπάρχουν και οι σταθεροποιητές τάσης τύπου πολύπριζου


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είσοδος: 145-280VA.C 43/67Hz

Έξοδος: 230V ±8%

Ισχύς εξόδου: 2000VA max

Χρόνος Αντίδρασης
: 0.95 :1  (2 ms)
 • Πρίζες Σούκο : 6 πρίζες ( 3 πρίζες σούκο με σταθεροποιητή + 3 πρίζες bypass)
 • Προστασία τηλεφωνικής γραμμής
 • Προστασία από υπέρταση, με διακοπή λειτουργίας
 • Διαστάσεις: 290 x 160 x 71mm

Τέλος εκτός από τους μονοφασικούς υπάρχουν και οι τριφασικοί σταθεροποιητές τάσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KVA

  Τάση εισόδου: 160-440V AC 50/60Hz
  Τάση εξόδου: 380V AC 50/60Hz ±3%
  Ισχύς: 20KVA max
  Προστασία: Από υπόταση, υπέρταση, υπερφόρτωση
  Ενδείξεις: Λειτουργιών με LED και αναλογικές ενδείξεις τάσης εισόδου και εξόδου και των τριών φάσεων
  Διαθέτει λειτουργίες: Delay, undelay
  Πρίζες εισόδου-εξόδου: Μπόρνες βαρέως τύπου
  Κατάλληλος για την: Προστασία υπολογιστών, ψυγείων, πλυντηρίων τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μεγίστου φορτίου λειτουργίας 20KVA
  Διαστάσεις: 45 x 42 x 87cm

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Βεβαιωθείτε πως η συνολική κατανάλωση των συνδεδεµένων φορτίων δεν υπερβαίνει την αναγραφόµενη ισχύ εξόδου του σταθεροποιητή. Όταν συνδέετε µια συσκευή µε ενσωµατωµένο µοτέρ-συµπιεστή ή µε έντονο επαγωγικό χαρακτήρα η ισχύς εκκίνησης είναι αρκετές φορές µεγαλύτερη από την ισχύ λειτουργίας της συσκευής. Βεβαιωθείτε πως η µέγιστη ισχύς δεν ξεπερνά την µέγιστη ικανότητα παροχής ισχύος του σταθεροποιητή (αναφέρεται στο Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών).

• Βεβαιωθείτε πως ο σταθεροποιητής παρέχει την τάση που απαιτούν οι συσκευές που συνδέετε σε αυτόν.

• Βεβαιωθείτε πως η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι µέσα στις προδιαγραφές λειτουργίας του σταθεροποιητή.

• Πάντα να τοποθετείτε το σταθεροποιητή σε ένα σηµείο που: 1. Αερίζεται καλά 2. ∆εν είναι εκτεθειµένο σε άµεσο ηλιακό φως και δεν βρίσκεται κοντά σε κάποια πηγής θερµότητας. 3. Βρίσκεται µακριά από πηγές υγρασίας και µακριά από οποιοδήποτε υγρό ή λιπαντικό.


• Ποτέ µην τοποθετείτε τον σταθεροποιητή κοντά σε σηµεία όπου υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες.