ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ρυθμιστής στροφών μικρών μονοφασικών κινητήρων


Ο ρυθμιστής στροφών μονοφασικού κινητήρα έχει κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες  ελέγχου της ταχύτητας  ασύγχρονων μονοφασικών κινητήρων σε εγκαταστάσεις εξαερισμού. Τέτοιες συσκευές είναι κατάλληλες για μικρής ισχύος μονοφασικούς κινητήρες μέχρι περίπου 2,5 Ηp


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

Οι μονοφασικοί ανεμιστήρες τυπικά είναι κινητήρες επαγωγής οι οποίοι έχουν 2 περιελίξεις, μια "εκκίνησης – βοηθητικό " η οποία έχει έναν πυκνωτή συνδεδεμένο σε σειρά με αυτό και ένα "κύριο" τύλιγμα.
Η συνήθης σύνδεση είναι αυτή του παρακάτω σχήματος 1.  Ο τρόπος αυτός έχει ως αποτέλεσμα στην μέση τιμή της ρύθμισης, την αύξηση του ρεύματος λειτουργίας έως και 80% της ονομαστικής τιμής του ρεύματος λειτουργίας του κινητήρα με αποτέλεσμα την καταπόνησή του και πιθανώς και την καταστροφή των τυλιγμάτων του.  

Η πρότασή μας είναι ο κινητήρας να συνδέεται με την χρήση τριών καλωδίων και σύμφωνα με το σχέδιο 2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ (σχήμα 2)

Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος για έλεγχο με δύο καλώδια ελέγχου,  οι δύο περιελίξεις του κινητήρα συνδέονται με τη μεταβλητή A.C. τάση της εξόδου του ηλεκτρονικού ρυθμιστή  ταχύτητας ( σχήμα 1).

 Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος σε 3-καλώδια ελέγχου, που γίνεται με την αφαίρεση της γέφυρας μεταξύ πυκνωτή και κυρίου τυλίγματος όπως φαίνεται στο σχήμα 2, η μεταβλητή τάση κατευθύνεται μόνο μέσω της "κύριας" περιέλιξης ενώ ταυτόχρονα,  μια σταθερή τάση δικτύου 230V κατευθύνεται μέσω του πυκνωτή στην περιέλιξη "εκκίνησης" του κινητήρα. 

Ο  ρυθμιστής  ταχύτητας , διαθέτει μία ελεγχόμενη (μεταβλητή) έξοδο φάσης για ρύθμιση της ταχύτητας του κινητήρα, και μία σταθερή ελεγχόμενη με διακόπτη και ασφάλεια έξοδο φάσης.

 Όταν λειτουργούν με μειωμένες ταχύτητες, οι ανεμιστήρες που λειτουργούν με σύνδεση 3-καλωδίων ελέγχου, καταναλώνουν  λιγότερη ενέργεια (τουλάχιστον 40% λιγότερη κατανάλωση) από  τους ανεμιστήρες που συνδέονται σε σύνδεση ελέγχου 2 καλωδίων.  Η επιπλέον ενέργεια που απορροφάται σε συστήματα ελέγχου με  δύο καλώδια θερμαίνει υπερβολικά τις περιελίξεις και μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του κινητήρα.  Επίσης ένα σύστημα ελέγχου με δύο καλώδια,  είναι πιο ευαίσθητο στις διακυμάνσεις της τάσης  από τα συστήματα τριών καλωδίων του οποίου η ρύθμιση είναι πιο γραμμική. Πρότασή μας είναι να εφαρμόζεται πάντα το σύστημα ελέγχου με 3 καλώδια όταν ελέγχεται η ταχύτητα των μονοφασικών κινητήρων με ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.

 Ρύθμιση ελάχιστων στροφών εκκίνησης του κινητήρα

Οι ρυθμιστές στροφών διαθέτουν για τον χειρισμό τους ένα ποτενσιόμετρο, για την ρύθμιση των στροφών στο επιθυμητό σημείο του χρήστη, από ένα κατώτερο προρυθμιζόμενο όριο, έως το μέγιστο.

Αφού συνδέσουμε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης , ανοίγουμε τον κεντρικό διακόπτη και, στη συνέχεια, τον διακόπτη της συσκευής (3).

Εχοντας  το κουμπί ρύθμισης (4) τελείως αριστερά (θέση  min) με το  μικρό ρυθμιστικό (5) ρυθμίζουμε τις ελάχιστες στροφές εκκίνησης ανάλογα με τον τύπο του φορτίου, ώστε ο κινητήρας να περιστρέφεται ικανοποιητικά χωρίς να έχει πρόβλημα στην εκκίνηση (από τον εκάστοτε κατασκευαστή είναι ρυθμισμένο σε κάποιο ποσοστό % της μέγιστης τιμής της τάσης εξόδου).