ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΓΕΙΩΣΗ


Παρακάτω γίνεται γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης από τον Κο Γιώργο Σαρρή, ηλεκτρολογικών συνθηκών στο τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν διακοπεί ο ΡΕΝ κοντά στον μετρητή;


 Κάνοντας διπλό κλικ στο σύνδεσμο ανοίγει ένα υπολογιστικό φύλλο EXCEL.Θέτοντας τιμές στις ηλεκτρικές καταναλώσεις σε W και στην αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης (Rηλεκτρ) σε Ω, υπολογίζεται η πιθανή τάση επαφής που μπορεί να εμφανιστεί στα μεταλλικά μέρη των συσκευών αλλά και των μεταλλικών σωληνώσεων της εγκατάστασης που συνδέονται στον αγωγό ΡΕ (γείωσης) αν προκύψει διακοπή του ΡΕΝ στο δίκτυο διανομής κοντά στον μετρητή της εγκατάστασης. 
Σε περίπτωση επαφής ανθρώπου ή ζώου με την τάση αυτή, το ρεύμα που δημιουργείται δεν ενεργοποιεί την διάταξη διαφορικού ρεύματος γιατί η διάταξη το ''βλέπει'' σαν κανονικό ρεύμα κατανάλωσης. 

Διαπιστώνεται εύκολα ότι ο κίνδυνος για ηλεκτροπληξία εξαρτάται από την αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης και από τις ηλεκτρικές καταναλώσεις που προσπαθούν να τροφοδοτηθούν στην εγκατάσταση. Στο υπολογιστικό φύλλο σαν επικίνδυνο όριο για την τάση επαφής για τον άνθρωπο έχουν τεθεί τα 50V, όμως πρέπει να επισημανθεί ότι για τα ζώα η τάση αυτή είναι 25V.  

Διαπιστώνεται τελικά ότι μια καλή (μικρής αντίστασης) γείωση εγκατάστασης είναι το αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία και για αυτή την περίπτωση.