ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Συνδεσμολογία
Η καλή σύσφιξη των αγωγών στις κλέμμες του μετασχηματιστή αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παρακάτω οδηγιών.

Καλωδιώσεις μεγάλου μήκους στο δευτερεύον των μετασχηματιστών δημιουργούν πτώσεις τάσης εξαιτίας των μεγάλων ρευμάτων και της χαμηλής τάσης. Το παραπάνω αναιρείται με τη χρήση των σωστών διατομών των καλωδίων.

Η πτώση τάσης και ο υπολογισμός της σωστής διατομής γίνεται ως εξής:
U = τάση δευτερεύοντος Μ/Σ
L
 = µήκος καλωδίου σε µέτρα m
P
 = ισχύς φορτίου σε Watt
x
 = επαγωγή καλωδίου σε m/Ω . mm² (Μέτρα/αντίσταση . διατοµή καλ.)
x = 57   m /Ωmm²  ΧΑΛΚΟΣ

x = 36   m /Ωmm²  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
x = 6   m /Ωmm²  ΑΤΣΑΛΙ
ΔU  = πτώση τάσης
Α = διατομή αγωγού

Για µήκος 2m και πτώση µικρότερη του 3% των 12V (0,36V) οι κατάλληλες διατοµές χάλκινων αγωγών στο δευτερεύον του μετασχηματιστή 230V/12V είναι:

Εδώ θα βρείτε τα διαγράμματα  και πληροφορίες για τη συνδεσμολογία των μετασχηματιστών φωτισμού.
https://www.scribd.com/doc/260877124/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85