ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Βελτιστοποιητές ενέργειας φωτοβολταικών πάνελ


Οι βελτιστοποιητές ενέργειας ή ισχύος μεγιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας των οικιακών, εμπορικής εκμετάλλευσης και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων Φ/Β σε ποσοστό έως και 25% και παρέχουν τη δυνατότητα για ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης και συντήρηση με χαμηλότερο κόστος.

Ένας βελτιστοποιητής ισχύος DC-DC ενσωματώνεται σε κάθε ηλιακό συλλέκτη και μεγιστοποιεί την παραγόμενη ενέργεια μέσω συνεχούς παρακολούθησης του Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPP), ενώ ταυτόχρονα επιτηρεί την απόδοση κάθε μονάδας.
 Το MPPT και η διαχείριση της τάσης αντιμετωπίζονται ξεχωριστά για κάθε ΦΒ πλαίσιο από τους βελτιστοποιητές και χωρίς να επηρεάζεται από τα γειτονικά ΦΒ πλαίσια του string

Πραγματοποιούν αύξηση της παραγόμενης ισχύος έως και 25%, μέσω εξάλειψης της ευαισθησίας σε μερική σκίαση από παρακείμενα κτίρια, δέντρα ή καπνοδόχους, και των απωλειών λόγω κακής προσαρμογής των μονάδων, λόγω γήρανσης των πάνελ ή εναπόθεσης σκόνης. Βέλτιστη ικανότητα αντιστροφής DC-AC ανεξάρτητα από θερμοκρασία και μήκος σειράς.

Με τους βελτιστοποιητές ισχύος ο inverter είναι υπεύθυνος μόνο για την μετατροπή της ισχύος DC σε AC. Συνεπώς πρόκειται για ένα λιγότερο πολύπλοκο, πιο οικονομικά αποδοτικό και πιο αξιόπιστο μηχάνημα.

Πλέον κάποιες εταιρείες έχουν ενσωματώσει τους βελτιστοποιητές ισχύος μέσα στα πάνελ.

Με τη συνεργασία και ενός συστήματος (portal) για την παρακολούθηση του φ/β σταθμού γίνεται διάγνωση τυχόν προβλημάτων σε επίπεδο φ/β πλαισίου.
Παράδειγμα

Η σύγκριση της παραγωγής ενέργειας ενός οικιακού φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος με ή χωρίς βελτιστοποιητές κάποιας εταιρείας έδειξε μια μέση αύξηση της παραγωγής ενέργειας μεγαλύτερη από 36% για την περίοδο από Αύγουστο μέχρι Ιανουάριο. Η λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει ότι η ενίσχυση της απόδοσης οφείλεται στην βελτιστοποίηση απόδοσης των ΦΒ στοιχειοσειρών (strings) που περιέχουν ΦΒ πλαίσια σε διαφορετικούς προσανατολισμούς και επηρεάζονται και από φαινόμενα σκίασης.

Εικόνα 1. Εναέρια φωτογραφία που δείχνει τον διαφορετικό και μικτό προσανατολισμό και τις σκιές στην εγκατάσταση.  

Εικόνα 2. Οπτικοποίηση των ενεργειακών δεδομένων μέσω του cloud για τις 1μ.μ. στις 27/10/2017 με τους βελτιστοποιητές ενέργειας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγόμενη ενέργεια ανά μήνα για τις περιόδους 2015-16, 2016-17 (Χωρίς βελτιστοποιητές) και 2017-18 (Με βελτιστοποιητές). Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς μια συνεπή αύξηση με την χρήση βελτιστοποιητών ενέργειας.