ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ


Κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται σε κτίριο με άδεια οικοδομής, υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των προτύπων του ΕΛΟΤ. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την κατασκευή και την εγκατάσταση, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρουδραυλικών ανελκυστήρων.
Μέχρι πρότινος ήταν σε ισχύ τα πρότυπα ΕΝ 81.1 – 2 / 2010.  Τα παλαιά πρότυπα που είχαν εκδοθεί από το 1985 και συμπληρώνονταν κατά καιρούς, κρίθηκε ότι έπρεπε να αντικατασταθούν.
Αυτή η αναθεώρηση αποτελεί την μεγαλύτερη αλλαγή στα πρότυπα σχεδιασμού ανελκυστήρων τα τελευταία 20 χρόνια.
Από την 01-09-2017 τα πρότυπα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα νέα πρότυπα 81-20 & 81-50. Έτσι, κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται από 1 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να συμμορφώνεται ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση με τα ως άνω πρότυπα.
Συγκεκριμένα τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων που θα ισχύουν πλέον είναι:
EN 81-20: Ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών
Θα περιέχει τις απαιτήσεις για ανελκυστήρες μεταφοράς επιβατών ή επιβατών και εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το σύστημα οδήγησης, λαμβάνοντας ως γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού τα πρότυπα ΕΝ 81-1/2: 1998 και όλες τις τροποποιήσεις τους.

EN 81-50: Επιθεώρηση, υπολογισμοί και δοκιμές εξαρτημάτων ανελκυστήρων
Περιέχει περιγραφή των ελέγχων, υπολογισμών ή δοκιμών των εξαρτημάτων ανελκυστήρων που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος του ανελκυστήρα (επιβατών, εμπορευμάτων-επιβατών, μόνο εμπορευμάτων ανελκυστήρα κ.λπ.)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όλους τους ανελκυστήρες που πρόκειται να εγκατασταθούν μετά την 31η Αυγούστου 2017, καθώς υπάρχει κίνδυνος μη έκδοσης αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα, αφού δεν θα είναι δυνατό να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό ελέγχου από εγκεκριμένο φορέα.
Τεχνικό φυλλάδιο με κατασκευαστικές οδηγίες  ανελκυστήρων για Μηχανικούς
Μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένο  μέσα σε λίγες σελίδες, όλο το βασικό νομοθετικό πλαίσιο των ανελκυστήρων, καθώς και χρήσιμες τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή και την επιλογή του κατάλληλου ανελκυστήρα με βάση τις διαστάσεις και τις ανάγκες κάθε κάθετης μετακίνησης προσώπων & φορτίων. Η διανομή του είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε το φυλλάδιο πατώντας  εδώ


Πρόγραμμα επιλογής και σχεδιασμού ανελκυστήρα
Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρόγραμμα επιλογής και σχεδιασμού, ανελκυστήρων, αυτόματων θυρών & γκαραζοπορτών από εδώ
Οι οδηγίες χρήσεως του προγράμματος δίνονται σε μια λίστα από videos.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Αυτό το αφήνω στους ειδικούς εγκαταστάτες ανελκυστήρων.

πηγή: zlift.gr