ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Καλωδίωση και Ανάρτηση φορτίων σε γυψοσανίδα

Καλωδιώσεις

Στις γυψοσανίδες θα χρησιμοποιήσουμε καλώδια ΝΥΜ. Καλώδια ή σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαπερνούν τους ορθοστάτες στα σημεία που διαθέτουν σχετικές οπές και να σταθεροποιούνται στο διάκενο του τοίχου μεταξύ των γυψοσανίδων.
 
Η διέλευση των καλωδίων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποφεύγονται φθορές τους στα άκρα της
λαμαρίνας. Επίσης πρέπει να αποκλείεται ενδεχόμενη διαπέραση κάποιας βίδας στα καλώδια κατά τη στερέωση των γυψοσανίδων.
Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η διέλευση καλωδίων μέσα στους
ορθοστάτες κατά μήκος παρά μόνον κάθετα.

Οι τοποθετημένοι ορθοστάτες διαθέτουν τρεις σειρές οπών.
Μία σειρά είναι λίγο πάνω από το δάπεδο, μία λίγο κάτω από την οροφή και μία στο μέσον του ύψους του τοίχου.

Κανονικά με βάση τους κατασκευαστές γυψοσανίδων και κυρίως όταν υπάρχουν μεταξύ των φύλλων ειδικά μονωτικά ,πρέπει τα καλώδια και οι αγωγοί να τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες . Αυτό για τους εξής λόγους :

α)  Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από τη χρήση του καλωδίου μεγαλώνει όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε μονωτικά .

β) Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ελεγχόμενη και επεκτάσιμη.

γ) Τα καλώδια μπορεί να γδαρθούν η να τραυματιστούν από το τράβηγμα μέσα από τα κάθετα μεταλλικά χωρίσματα . Όταν οι συνθήκες απαιτούν σωλήνες μέσα στις γυψοσανίδες ,η
προκαλωδιωμένη σωλήνα είναι ιδανική λύση .


hager VH36EP Πίνακας για Γυψοσανίδα Χωνευτός Μεταλλοπλαστικός 36 Θέσεων
60 Θέσεων
Ηλεκτρολογικά κουτιά

Yπάρχουν  ειδικά ηλεκτρολογικά κουτιά με βίδες και ελάσματα που περισφίγγονται στην γυψοσανίδα.
Το άνοιγμα για την εγκατάσταση κυκλικού κουτιού γίνεται εύκολα με ειδικό εξάρτημα που προσαρμόζεται στο βιδοδράπανο.
Τρύπες για τετράγωνα κουτιά ανοίγονται
με πριονάκι.
Το επόμενο εκπαιδευτικό βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο εγκατάστασης των κουτιών για γυψοσανίδες, τη χρήση των καινοτόμων εξαρτημάτων και τον τρόπο συμπλήρωσης του σημείου φωτισμού με στηρίγματα, ηλεκτρικές συσκευές και πλαίσια φινιρίσματος σύμφωνα με την ορθή πρακτική.Ανάρτηση μικρών φορτίων σε τοίχους

Ελαφρά αντικείμενα όπως πίνακες, κάδρα και ράφια που δεν ξεπερνούν τα 15
kg, αναρτώνται απ’ ευθείας στην γυψοσανίδα με απλή βίδα, βίδα ανάρτησης φορτίου ή ειδικά άγγιστρα.

Ντουλάπια τοίχου ή ράφια με βάρος έως 40 kg/m κατά μήκος τοίχου και κέντρο βάρους που δεν απέχει περισσότερο των 30 cm από τον τοίχο, μπορούν να αναρτηθούν σε οποιοδήποτε μέρος του τοίχου γυψοσανίδας, είτε απευθείας από τις γυψοσανίδες, είτε από το μεταλλικό σκελετό με ειδικά εκτονούμενα βίσματα και βίδες όταν το πάχος γυψοσανίδας είναι από 12,5 έως15 mm. Εάν η ανάρτηση γίνεται από τις γυψοσανίδες και όχι από το σκελετό,τότε οι αποστάσεις ανάρτησης θα πρέπει να είναι μικρότερες των 15 εκατοστών.Ανάρτηση μεσαίων φορτίων σε τοίχους

Αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από 40kg και μικρότερο από 70kg ανά τρέχον μέτρο μήκους τοίχου και με απόσταση του κέντρου βάρους τους μικρότερη από 30cm, μπορούν να αναρτηθούν μέσω ειδικών εκτονούμενων βυσμάτων από οποιοδήποτε μέρος του τοίχου (γυψοσανίδα ή μεταλλικό σκελετό), με την προϋπόθεση ότι το συνολικό πάχος γυψοσανίδων να είναι τουλάχιστον 18 χιλιοστά. Σε περίπτωση μείωσης της απόστασης του κέντρου βάρους σε τιμές μικρότερες από 30 εκατοστά, είναι δυνατό το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο να είναι μεγαλύτερο από 70kg ανά τρέχον μέτρο τοίχου, όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα παρακάτω.


ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μεγάλα φορτία:

Αντικείμενα με βάρος από 70 κιλά έως 150 κιλά ανά τρέχον μέτρο μήκους τοίχου όπως είναι τα
επιτοίχια είδη υγιεινής, σώματα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνες κ.λ.π. αναρτώνται μέσω ειδικών μεταλλικών πλαισίων με ειδικούς στρωτήρες που ενσωματώνονται στο μεταλλικό σκελετό και μεταφέρουν έτσι τα φορτία στην οροφή και το δάπεδο. Υπάρχουν ειδικά πλαίσια για λεκάνες, νιπτήρες, καθίσματα, χειρολαβές και άλλα είδη μεγάλων φορτίων.Ανάρτηση φορτίων σε οροφές

Φωτιστικά σώματα και ράγες για κουρτίνες μπορούν να στερεωθούν σε ψευδοροφές γυψοσανίδων με ειδικά πλαστικά εκτονούμενα βίσματα ή άγγιστρα, όπως με πλαστικό βίσμα ανάρτησης φορτίων 6/28 ή μεταλλικό βίσμα ανάρτησης φορτίων 6/16 για μονή και 6/32 για διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm.
Φορτία που αναρτώνται κατευθείαν στις γυψοσανίδες δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 6
kg ανά τρέχον μέτρο ή ανά απόσταση στήριξης.
Ενώ όταν αναρτώνται απευθείας από το
το σκελετό της ψευδοροφής,το βάρος τους δε πρέπει να ξεπερνά τα 40 κιλά ανά τρέχον μέτρο ή ανά απόσταση ανάρτησης.
Μεγαλύτερα φορτία πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν σαν επιπρόσθετα φορτία για τον υπολογισμό του βάρους της οροφής.
Μεγάλα φορτία με υψηλές απαιτήσεις πυρασφαλείας πρέπει να αναρτώνται κατ' ευθείαν στο φέροντα οργανισμό της οροφής.


Στερέωση των συστημάτων ντιζών τάνυσης για κουρτίνες και φωτιστικά

Για την τοποθέτηση των κουρτινών και των φωτιστικών τα συστήματα ντιζών τάνυσης είναι ιδανικά. Για να είναι η ανάρτηση σταθερή και ασφαλής, πρέπει να προσέξετε ορισμένα πράγματα.

Οδηγίες:
Για την τοποθέτηση των κουρτινών και των φωτιστικών τα συστήματα
ντιζών τάνυσης είναι ιδανικά. Για την εξασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας της ανάρτησης, δεν αρκούν όμως τα απλά διογκούμενα βύσματα. Χρησιμοποιήστε εδώ τα ονομαζόμενα συστήματα έγχυσης – αυτά συγκρατούν ξεκούραστα τις μεγάλες δυνάμεις έλξης, που δημιουργούνται κατά το τέντωμα.
Μετά το τρύπημα
σπρώξτε ένα χιτώνιο μέσα στην τρύπα.
Με λίγες περιστροφικές κινήσεις πρεσάρετε τώρα το κονίαμα έγχυσης από το φυσίγγιο μιας χρήσης μέσα στην τρύπα. Μετά περιστρέψτε το εξάρτημα στερέωσης, π.χ. μια κοχλιοτομημένη ράβδο, μέσα στο υλικό πλήρωση.
Αφήστε το υλικό να σκληρύνει. Μετά περίπου μια ώρα είναι η σύνδεση τόσο σταθερή, όπως μπετόν και μπορεί να φορτωθεί πλήρως.
Τώρα μπορείτε να συναρμολογήσετε την
ντίζα τάνυσης και να κρεμάσετε τις κουρτίνες ή τα φωτιστικά σας.Σύμφωνα με τα παραπάνω βλέπουμε ότι καλωδίωση και η ανάρτηση φορτίων σε γυψοσανίδα διαφέρει από αυτή σε τοίχο από τούβλο  

Κάποιες πληροφορίες έχουν παρθεί από http://gypsokataskeves.gr/