ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube
Youtube

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗΓια την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) μιας εργοταξιακής παροχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ (Ν. 1512/1985, Ν. 2242/1994, Εγκύκλιος 61/1985 κλπ)

2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965 & Ν. 2302/1995).

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93).

Η διάρκεια ισχύος της εργοταξιακής παροχής είναι το πολύ 2 χρόνια από τότε που επικύρωσε η Πολεοδομία την Οικοδομική Άδεια και εφόσον δεν έληξε η ισχύς της και 1 χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής της εγκατάστασης με ευθύνη του αρμόδιου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,όπως καθοριζεται από την ΥΑ. Φ.7.5/1816 (ΦΕΚ Β' 470  Β/2004).

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ισχύος της εργοταξιακής παροχής κάθε φορά το πολύ για δύο έτη, μετά από σχετική έγκριση της Πολεοδομίας.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

4) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΠΙΝΑΚΑ
5) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παράταση Εργοταξιακής Παροχής

Για δύο χρόνια θα παρατείνεται η εργοταξιακή παροχή σε περίπτωση παράτασης επ'αόριστον της άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια). Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο ΠΑΠΕΝ επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της διετίας η εργοταξιακή παροχή θα μπορεί να παρατείνεται κατά δύο ακόμη έτη κάθε φορά, μετά από θεώρηση της άδειας δόμησης και κατόπιν αυτοψίας από τις κατατόπους πολεοδομίες.Αν η άδεια παραταθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εργοταξιακή παροχή παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, μετά από σχετική θεώρηση της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομία.Παράλληλα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετικό αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ συνοδευόμενο μόνο με υπεύθυνη δήλωση του έχοντος την γενική επίβλεψη της οικοδομής μηχανικού στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος λήξης της οικοδομικής άδειας.Όπως προβλέπεται στο ν.4030/11 για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης η αρχική θεώρηση της άδειας για χορήγηση εργοταξιακής παροχής θα γίνεται ταυτόχρονα με την έκδοσή της, η δε διάρκεια της παροχής θα είναι ίδια με τη διάρκεια της άδειας δόμησης.Για τις περιπτώσεις αδειών που έχουν εκδοθεί με βάση το προεδρικό διάταγμα της 13/7/1993 (ΦΕΚ/795/Δ/71993) η αρχική θεώρηση της οικοδομικής άδειας για χορήγηση εργοταξιακής παροχής παρατείνεται αυτοδίκαια για όλο το χρόνο ισχύος της άδειας.

Για την παράταση εργοταξιακης παροχής απαιτούνται

1. Άδεια οικοδομής φωτοαντίγραφο θεωρημένο από την πολεοδομία για ανανέωση εργοταξιακής παροχής.

2. ΥΔΕ ηλεκτρολόγου

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

4) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
5) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Μονιμοποίηση Εργοταξιακής Παροχής

Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) μιας ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παροχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ

2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965 & Ν. 2302/1995).

3. Έγκριση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα :

4.1 Θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου εάν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1994.
4.2 Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου εάν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 31.12.1994 (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ. 1342/27.12.1996)

5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93).

Στην περίπτωση τοποθέτησης ανελκυστήρα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
• Προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Νομαρχία (ΚΥΑ Οικ.Φ.9.2/29362/1957/21.12.2005).
• Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ανελκυστήρων

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ ΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2007.http://www.seisamou.gr/images/arxeia/entypa/YDE/Protok_El_KEHE.pdf
5) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΠΙΝΑΚΑ
6) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10) ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ
11) ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ  


Σάββατο 25 Απριλίου 2015

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Με τον όρο σύστημα φωτισμού ασφαλείας περιγράφεται το σύνολο των εξαρτημάτων που στόχο έχουν να δώσουν την κατάλληλη σήμανση και μια ελάχιστη ποσότητα φωτισμού στο πάτωμα, ώστε να γίνει με ασφάλεια η εκκένωση ενός δημόσιας χρήσης κτιρίου, σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σεισμός, διακοπή ρεύματος). Με τον όρο ΄΄κτίρια δημόσιας χρήσης΄΄ περιγράφονται όλα εκείνα τα κτίρια στα οποία μπορεί να βρεθούν άνθρωποι, οι οποίοι να μην είναι εξοικειωμένοι με τη διαρρύθμισή τους, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, κτίρια γραφείων, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.

πηγή: Cooper safty και Olympia electronics