ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αν θέσουμε το ερώτημα:Είναι ίδια τα ομοαξονικά καλώδια τηλεόρασης σήμερα, σε σχέση με 20 χρόνια πριν;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, μοιάζουν ίδια, αλλά δεν είναι.

Το 1995 οι τηλεοράσεις ήταν 24 ιντσών και ογκώδεις, τα σήματα αναλογικά και η δορυφορική τηλεόραση  ήταν κάτι σπάνιο. 
Το 2015 οι τηλεοράσεις είναι 40 ιντσών αλλά λεπτές, τα σήματα ψηφιακά και η δορυφορική εγκατάσταση είναι πλέον κάτι συνηθισμένο. Λέξεις όπως FullHD, 3D, 4K έχουν νόημα.

Οι εξελίξεις αυτές έφεραν μια βασική διαφοροποίηση και στη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών των ομοαξονικών καλωδίων 75 Ohm που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τηλεοπτικής λήψης.
Έτσι, ενώ το 1995 το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλωδίου ήταν οι χαμηλές απώλειες, το 2015 το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλωδίου είναι η υψηλή ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.

Η σειρά ευρωπαϊκών προτύπων  ΕΝ 50117 ταξινομεί τα ομοαξονικά καλώδια σε 5  κλάσεις με βάση τη θωράκισή τους, με χειρότερη την C και καλύτερη την A++

H ανάγκη για καλύτερη θωράκιση ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Μέχρι και το 2003 οι απαιτήσεις της κλάσης Β ήταν αρκετές. Το 2004 χρειάστηκε να προστεθεί η κλάση Α και το 2008 προστέθηκαν οι Α+ & Α++ .

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 2005 και μετά ήταν κοινή πρακτική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούνται καλώδια τουλάχιστον κλάσης Α.
Σήμερα (Μάιος 2015) κυρίως λόγω των προβλημάτων παρεμβολών από τα δίκτυα 4G/LTE η τάση είναι να χρησιμοποιούνται καλώδια κλάσης Α+ και πάνω.

Παλαιότερα ένας τεχνικός μπορούσε να ζητήσει από ένα κατάστημα π.χ. "ένα καλώδιο χαμηλών απωλειών 17dB/100m στους 800MHz", και αυτό να ήταν αρκετό.
Σήμερα πρέπει να προσδιορίσει και την κλάση θωράκισης.

Υπάρχει καλώδιο με απώλειες 17dB/100m και κλάση θωράκισης χειρότερη από C και υπάρχει καλώδιο με απώλειες 17dB/100m με κλαση θωράκισης Α++.
Και τα δύο θα "κατεβάζουν" την ίδια "ποσότητα" σήματος. Όμως το πρώτο έχει εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες να παρεμβάλλεται από άλλα σήματα και να παγώνει την εικόνα και να ακτινοβολεί το δικό του σήμα παρεμβάλλοντας άλλες συσκευές.

Σημερα η σωστή ζήτηση θα ήταν "ένα καλώδιο με κλάση θωράκισης  (π.χ.) Α++ και απώλειες 17dB/100m στους 800MHz"
Για τα ομοαξονικά καλώδια πλέον,  η κλάση θωράκισης είναι το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής.

Κάθε καλώδιο που μεταφέρει σήμα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως κεραία λήψης, λαμβάνοντας εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα τα οποία προσθέτει στο σήμα που μεταφέρει. Παράλληλα, λειτουργεί και ως κεραία εκπομπής, εκπέμποντας στο γύρω χώρο ένα τμήμα του σήματος που μεταφέρει.
Η θωράκιση προσδιορίζει την αντίσταση του ομοαξονικού καλωδίου στις εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Στις συχνότητες 5-30 ΜHz, μέτρο της θωράκισης είναι η σύνθετη αντίσταση μεταφοράς (transfer impedance, Zt) σε mOhm/m. Όσο μικρότερη η τιμή Zt σε mOhm/m, τόσο καλύτερα θωρακισμένο είναι το καλώδιο.
Στις συχνότητες 30-3000 ΜHz, εκφράζεται ως εξασθένηση της θωράκισης (screening attenuation, As) σε dB. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της As σε dB, τόσο περισσότερο καταφέρνει το καλώδιο να εξασθενήσει τις παρεμβολές, άρα «προστατεύει» καλύτερα το σήμα που μεταφέρει. Επίσης όσο καλύτερη η θωράκιση, τόσο λιγότερο ποσοστό του σήματος που μεταφέρει το καλώδιο εκπέμπεται στο περιβάλλον.

Οι πηγές παρεμβολών
Στις μέρες μας η θωράκιση των καλωδίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι :
Υπάρχουν πολύ περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα στην ατμόσφαιρα από το παρελθόν και άρα περισσότερες εν δυνάμει πηγές παρεμβολών : Φούρνοι μικροκυμάτων, θερμοστάτες, διακόπτες φωτισμού και dimmers, άλλα γειτονικά καλώδια, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματοι internet routers, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, netbooks, παιδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, baby monitors, video senders, ασύρματα ηχεία κλπ.

Όταν το καλώδιο μεταφέρει ψηφιακά σήματα (π.χ. δορυφορική ή επίγεια ψηφιακή λήψη), τυχόν παρεμβολές μπορεί να οδηγήσουν σε «πάγωμα» της εικόνας. Τα καλώδια με υψηλή θωράκιση, αποτελούν την βέλτιστη επιλογή για τη μεταφορά ψηφιακών σημάτων.

Η σειρά προτύπων  ΕΝ 50117 ταξινομεί τα ομοαξονικά καλώδια σε κλάσεις με βάση τη θωράκισή τους.Συχνά γίνεται σύγχυση της θωράκισης με την οπτική επικάλυψη του εξωτερικού αγωγού (πλέγματος) του ομοαξονικού καλωδίου. Αυτό δεν είναι σωστό. Η υψηλή επικάλυψη δεν είναι ικανή από μόνη της για να εξασφαλίσει υψηλή θωράκιση. Υπάρχει ένα πλήθος άλλων κατασκευαστικών παραμέτρων που η καθεμία συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο τελικά προκύπτει μόνο με εξειδικευμένες μετρήσεις. Επιπρόσθετα, για να προσδιοριστεί η κλάση θωράκισης απαιτούνται μετρήσεις και των δύο παραμέτρων Zt & As.


Σήμερα στην Ευρώπη η θωράκιση αποτελεί το πρωταρχικό χαρακτηριστικό επιλογής ενός ομοαξονικού καλωδίου και υπάρχει σαφής τάση προς τη χρήση καλωδίων Α+ και Α++ .

πηγή:ΒΙΟΚΑL