ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σύνδεση του Συλλέκτη με τη Δεξαμενή

 Οι σωλήνες που συνδέουν τον (τους) συλλέκτη(ες) με τον θερμικό εναλλάκτη της δεξαμενής (jacket) πρέπει να είναι από υλικό που αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες, να έχουν μεγάλη διατομή και να είναι καλά μονωμένοι. Οι δύο πιο ενδεδειγμένες λύσεις είναι οι πολυστρωματικοί σωλήνες και οι εύκαμπτοι (flexib) ανοξείδωτοι σωλήνες. Ο χαλκοσωλήνες είναι επίσης μία καλή επιλογή αλλά λόγω υψηλότερου κόστους αλλά και λόγω της μεγάλης τριβώδους ροής που προκαλούν δεν είναι η βέλτιστη λύση. Προσοχή: Οι απλοί μαύροι σωλήνες (tuborama κλπ.) δεν ενδείκνυνται διότι δεν αντέχουν θερμοκρασίες άνω των 90 βαθμών που αναπτύσσονται στους συλλέκτες νέας τεχνολογίας.

Σύνδεση της Δεξαμενής με τον Λέβητα


 Όταν, κατά τους μήνες του χειμώνα, η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί για να φέρει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία τότε θέτουμε σε λειτουργία την ηλεκτρική αντίσταση που περιλαμβάνεται σε όλες τις δεξαμενές των ηλιακών θερμοσιφώνων. Εναλλακτικά, μπορούμε να συνδέσουμε την δεξαμενή του ηλιακού με τον λέβητα ή την αντλία θερμότητας (εφόσον υπάρχει). Για να είναι δυνατή αυτή η σύνδεση πρέπει νε επιλέξουμε ένα μοντέλο ηλιακού τριπλής ενέργειας (Trien) η δεξαμενή του οποίου είναι εξοπλισμένη με έναν επιπλέον εναλλάκτη θερμότητας
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


VIDEO ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣVIDEO ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Συμφέρει η αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα?

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και δημοφιλείς σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα.
Πριν μερικά μόλις χρόνια, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είχαν σημαντικά υψηλότερο κόστος αγοράς από ότι σήμερα, ενώ αντίστοιχα το κόστος της ενέργειας ήταν πολύ χαμηλότερο από το σημερινό, με αποτέλεσμα η οικονομοτεχνική θεώρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα "να μην βγαίνει" ως προς το οικονομικό σκέλος, αφού ο χρόνος απόσβεσης ήταν μεγαλύτερος από 10 χρόνια. Η ευρεία διάδοση της χρήσης του ηλιακού θερμοσίφωνα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνεση που μας προσφέρει και όχι στην οικονομία.
Σήμερα οι παραπάνω παράμετροι έχουν αλλάξει σε εντυπωσιακό βαθμό. Το κόστος αγοράς ενός ηλιακού θερμοσίφωνα έχει μειωθεί κατά 50% σε σύγκριση με το ίδιο κόστος πριν μερικά χρόνια, ενώ αντίστοιχα το κόστος ενέργειας έχει διπλασιαστεί με αποτέλεσμα σήμερα η αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα να μας συμφέρει όπως θα αποδείξουμε παρακάτω.

Θεωρητικός υπολογισμός κόστους θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης.


Αν βασιστούμε στον θεωρητικό υπολογισμό βάσει του En 15316-3 που ορίζει ως μέσο όρο τα 50 λίτρα ζεστού νερού χρήσης ανά άτομο ανά ημέρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης για μια οικογένεια.

                                Η ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση μιας μάζας νερού m
                                από μια θερμοκρασία Τ1 (π.χ. 20oC) σε μια θερμοκρασία Τ2 (π.χ. 50oC)
                                δίνεται από την εξίσωση της ενέργειας

                  Q = m x cp x ΔΤ 
                               όπου
                         Q η απαιτούμενη ενέργεια σε kWh,
                         m η μάζα του νερού σε kgr
                         cp η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού  =  1.16kWh/kgr  =  1kcal/kgr 
                         ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας Τ21 


Για να ζεστάνουμε λοιπόν 50 λίτρα νερό (ζνχ για ένα άτομο) από τους 20 στους 50oC (ΔT=30oC) απαιτούνται 50x1.74x30 = 1.74kWh ενέργειας που με το σημερινό κόστος (0.12€ / kWh) μεταφράζεται σε 0.20€ / άτομο / ημέρα.

Έτσι μια π.χ. τετραμελής οικογένεια, αναμένεται ότι θα καταναλώνει περίπου 200lt ζεστό νερό που θα της στοιχίζουν 0.80€ την ημέρα.
Το θεωρητικό μηνιαίο κόστος θα είναι 30 ημέρες x 0.80€/ημέρα = 24€
Το θεωρητικά υπολογισμένο ετήσιο κόστος θα είναι 288€

Εξοικονόμηση χρημάτων από την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα.


Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας υψηλής ποιότητας θα καλύψει το 85% των ετήσιων αναγκών μας σε ζεστό νερό χρήσης.
Η οικονομία που θα πετύχουμε με την εγκατάσταση του ηλιακού θα είναι περίπου 288€ x 0.85 = 245€ / έτος.

 • Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την αποδοχή του θεωρητικού υπολογισμού. Αν μια εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται σωστά (π.χ. ξεχνάμε τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ανοικτό, ή αν π.χ. κάποιο μέλος της οικογένειας μπαίνει στο μπάνιο και αρνείται να βγει), τότε το κόστος θέρμανσης ζνχ με ηλεκτρική ενέργεια θα είναι μεγαλύτερο, και άρα και η οικονομία που θα πετύχουμε με την εγκατάσταση του ηλιακού θα είναι μεγαλύτερη από την θεωρητική.
 • Αν π.χ. επίσης ζεσταίνουμε νερό με λέβητα και όχι ηλεκτρικά, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα το καλοκαίρι που αναγκαζόμαστε να ανάψουμε τον λέβητα και να ζεστάνουμε όλο το δίκτυο θέρμανσης μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουμε λίγο ζεστό νερό.

Η αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα σήμερα μας στοιχίζει περίπου 1.000€ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και του ΦΠΑ (150lt υψηλής ποιότητας ηλιακός θερμοσίφωνας) και αυτό είναι το κόστος που καλούμαστε να αποσβέσουμε.
Το κόστος αυτό είναι χαμηλότερο:
 • Αν η προεγκατάσταση των σωληνώσεων από το μπάνιο στον ηλιακό υπάρχει ήδη.
 • Αν δεν διαθέτουμε άλλη συσκευή θέρμανσης ζνχ που να λειτουργεί και πρέπει να επιλέξουμε αν θα αγοράσουμε ηλιακό θερμοσίφωνα έναντι κάποιας άλλης συσκευής (π.χ. ηλεκτρικό θερμοσίφωνα).  Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος που θα πρέπει να αποσβεστεί είναι το επιπλέον κόστος για την αγορά του ηλιακού και όχι το συνολικό των 1.000€ 
Ακόμη και αν εξετάσουμε την χειρότερη περίπτωση όπου η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από την αρχή και την συγκρίνουμε με την "αυστηρή χρήση" του θεωρητικού κόστους ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, η επένδυση δίνει χρόνο απόσβεσης 4 χρόνια (1.000 / 248), πράγμα που σημαίνει ότι μας συμφέρει να προχωρήσουμε στην αγορά ενός ηλιακού.
Στην πράξη, ο χρόνος των 4 ετών αναμένεται να είναι αρκετά μικρότερος.

Πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

 • Μείωση κόστους θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης μέχρι και 80%.
 • Μεγάλη άνεση όσον αφορά στο ζεστό νερό χρήσης.
 • Πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
 • Φιλικός προς το περιβάλλον

Μειονεκτήματα της εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα

 • Σαν μοναδικό μειονέκτημα της εγκατάστασης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την αρχιτεκτονική αλλοίωση που επιφέρει στο σπίτι, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, αλλά μπορεί να αποφευχθεί αν η θέση τοποθέτησης επιλεγεί σωστά, ή αν εγκατασταθεί σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας (για το οποίο δεν ισχύει η παραπάνω οικονομική ανάλυση).

Συμπεράσματα


Η μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι 15 χρόνια.
Η επιλογή ενός υψηλής ποιότητας ηλιακού, που θα εγκατασταθεί σωστά και θα συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή εξασφαλίζει ότι ο χρόνος ζωής της επένδυσης μας θα είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο και σίγουρα αρκετά μεγάλος ώστε να απολαύσουμε τα οφέλη της επένδυσης μας για πολλά χρόνια μετά την απόσβεση της δαπάνης που πραγματοποιήσαμε.
Αν σκεφτεί κανείς ότι η απόσβεση αυτής της δαπάνης θα γίνει σε διάστημα 2~4 ετών, τότε η αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα δεν θα πρέπει να θεωρείται κόστος, αλλά μια πολύ καλή επένδυση που μας παρέχει άνεση και οικονομία για πολλά χρόνια.

Οδηγός αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα

Ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος δηλαδή Φυσικής ή Βεβιασμένης κυκλοφορίας (εξαναγκασμένης)?

 • Φυσικής κυκλοφορίας είναι ο κλασικός ηλιακός θερμοσίφωνας στον οποίο το μπόϊλερ είναι τοποθετημένο πιο ψηλά από τους συλλέκτες. Αποτελεί την πιο οικονομική κατηγορία και απαιτεί την ελάχιστη συντήρηση. Η κυκλοφορία του διαθερμικού υγρού εντός των συλλεκτών και του μπόιλερ γίνεται με φυσική κυκλοφορία. Στις περιπτώσεις όπου το ύψος του ηλιακού θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλό (νησιά, διατηρητέοι οικισμοί, κλπ.) υπάρχει υποκατηγορία ηλιακών χαμηλού ύψους.
 • Βεβιασμένης ή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας είναι το σύστημα στο οποίο το μπόιλερ δεν είναι εγκατεστημένο πάνω από τους συλλέκτες αλλά σε διαφορετικό σημείο (π.χ. στο λεβητοστάσιο, κάτω από την σκεπή, κλπ.). Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου το σύστημα είναι μεγάλης δυναμικότητας (πάνω από 500 λίτρα) ή όταν δεν θέλουμε να τοποθετηθεί το δοχείο συσσώρευσης ζεστού νερού (μπόιλερ) επάνω από τους συλλέκτες για λόγους αισθητικής, όπως γίνεται με τα κλασικά συστήματα φυσικής κυκλοφορίας. Το σύστημα αυτό έχει μεγαλύτερο κόστος αγοράς και εγκατάστασης καθώς χρησιμοποιεί πρόσθετες μονάδες όπως κυκλοφορητή, μικροελεγκτή, κλπ. Μας δίνει όμως τη δυνατότητα υλοποίησης συστημάτων ΖΝΧ μεγαλύτερης δυναμικότητας και καλύτερης αισθητικής.

Σημείο τοποθέτησης: Ταράτσα ή στέγη?

Αναλόγως του σημείου που θέλουμε να εγκαταστήσουμε τον ηλιακό πρέπει να επιλέξουμε την αντίστοιχη κατηγορία. Οι ηλιακοί είναι οι ίδιοι και στις δύο κατηγορίες. Το μόνο που αλλάζει είναι η βάση στήριξης.


 • Βήμα πρώτο: Επιλογή χωρητικότητας σε νερό (δεξαμενή)

Η γενική παραδοχή είναι ότι για κάθε άτομο που διαμένει στην κατοικία υπολογίζουμε 40 λίτρα ανά άτομο. Συνεπώς για ένα διαμέρισμα στο οποίο κατοικούν 4 άτομα ο ηλιακός θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 160 λίτρα νερού. Για συστήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ οι καταναλώσεις νερού μεταβάλλονται. Όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για να υπολογίσουμε την δυναμικότητα του συστήματος που σας καλύπτει.

Tip: Η διαφορά τιμής μεταξύ ενός ηλιακού 160 και 200 λίτρων είναι μικρή. Συνεπώς αν επιλέξουμε έναν ηλιακό 200 λίτρων αντί 160 λίτρων θα έχουμε μεγαλύτερη αποθήκευση ζεστού νερού. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ζεστό νερό και την επόμενη ημέρα αν αυτή είναι συννεφιασμένη.


Αντισκωρική Προστασία Δεξαμενής


Η πιο ενδεδειγμένη και υγιεινή μέθοδος για την μακροχρόνια αντισκωρική προστασία του εσωτερικού της δεξαμενής είναι η επισμάλτωση (εμαγιέ). Υπάρχουν τέσσερις κύριες τεχνικές επισμάλτωσης που διαφέρουν πολύ σε ποιότητα: • Η πρώτη και καταλληλότερη είναι το Direct Enameling (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4753/3). • Η δεύτερη σε αξία είναι το Double Enameling. • Η τρίτη ποιοτικά μέθοδος είναι το Powder Enameling (ηλεκτροστατικό εμαγιέ). • Η τέταρτη (που καλό είναι να αποφεύγεται) είναι η Εποξειδική Ρητίνη. Ο ανοξείδωτος χάλυβας επίσης είναι μία επιλογή αλλά διεθνώς δεν χρησιμοποιείται λόγω της αδυναμίας σωστής συγκόλλησής του και του φαινομένου της μικροδιάβρωσης που παρουσιάζει όταν χρησιμοποιείται για αποθήκευση ζεστού νερού.

 • Βήμα δεύτερο: Επιλογή υλικού κατασκευής (μπόϊλερ)

Ανοξείδωτος ή Εμαγιέ ή Γαλβανιζέ?
Λέξεις περίεργες για κάποιον που τις ακούει για πρώτη φορά.  Κανένας λόγος ανησυχίας.
Το μπόιλερ αποθήκευσης νερού του ηλιακού κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα από τα τρία υλικά που αναφέρουμε παρακάτω (υπάρχουν και πλαστικά μπόιλερ αλλά αυτά δεν τα προσφέρουμε):

 • Ανοξείδωτος χάλυβας INOX 316L
 • Χάλυβας
 • Γαλβανιζέ λαμαρίνα

Τα μπόιλερ που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L έχουν μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία καθώς ο ανοξείδωτος χάλυβας δεν σκουριάζει. Η επιλογή ενός ηλιακού με ανοξείδωτο μπόιλερ ή διαφορετικά INOX θα έχει το μέγιστο χρόνο ζωής. Εδώ κάποιοι κατασκευαστές προσφέρουν ανοξείδωτο μπόιλερ με χάλυβα 304L αντί 316L για μείωση κόστους.

Τα μπόιλερ που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα είναι πιο διαδεδομένα. Για να επιτευχθεί η αντιδιαβρωτική προστασία γίνεται επισμάλτωση της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με το νερό του μπόϊλερ σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, έτσι ώστε να μην σκουριάζει. Η επισμάλτωση είναι το γνωστό σε όλους μας εμαγιέ που έχουν ορισμένα σκεύη μαγειρικής. Ανάλογα με τον κατασκευαστή αναφέρονται με διάφορες ονομασίες όπως: εμαγιέ, glass, τιτανίου, titanium κλπ. Ο δεύτερος τρόπος προστασίας από την οξείδωση σε αυτή την κατηγορία είναι η προσθήκη αυτοθυσιαζόμενης ράβδου μαγνησίου, γνωστό και ως ανόδιο. Όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις της ράβδου μαγνησίου τόσο μεγαλύτερο και το χρονικό διάστημα αντικατάστασης. Επιβάλλεται η αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου κάθε δυο χρόνια κατά την τακτική συντήρηση, κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο από όλους τους κατασκευαστές για να ισχύει η εγγύηση.

Τα μπόιλερ που είναι κατασκευασμένα από γαλβανιζέ λαμαρίνα είναι τα πιο οικονομικά. Για να επιτευχθεί η αντιδιαβρωτική προστασία χρησιμοποιείται εποξειδική βαφή στην επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το νερό, έτσι ώστε να μη σκουριάζει εύκολα. Ο δεύτερος τρόπος προστασίας από την οξείδωση είναι η προσθήκη αυτοθυσιαζόμενης ράβδου μαγνησίου, γνωστό και ως ανόδιο. Επιβάλλεται η αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου κάθε δυο χρόνια κατά την τακτική συντήρηση κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο από όλους τους κατασκευαστές για να ισχύει η εγγύηση.

Tip: Η συντήρηση ενός ηλιακού γίνεται για τη διατήρηση της απόδοσης του και ισχύει για όλους τους ηλιακούς ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. (Αντικατάσταση - συμπλήρωση του διαθερμικού υγρού των συλλεκτών, έλεγχος θερμοστάτη, αλλαγή ράβδου μαγνησίου, καθαρισμός μπόιλερ από άλατα, έλεγχος διατάξεων ασφαλείας). Αν τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης η διάρκεια ζωής του ηλιακού αυξάνεται κατακόρυφα.
Tip 2: Το πάχος της μόνωσης του μπόιλερ καθώς και η πυκνότητα αυτής έχει επίδραση στις θερμικές απώλειες. Όσο μεγαλύτερο πάχος και πυκνότητα έχει η μόνωση τόσο λιγότερες είναι οι θερμικές απώλειες.


 • Βήμα τρίτο: Διπλής ή Τριπλής ενέργειας?

Διπλής ενέργειας σημαίνει ότι ο ηλιακός έχει δύο πηγές ενέργειας για τη θέρμανση του νερού.
 • Πρώτη πηγή ενέργειας: Ο Ήλιος! Τις ημέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια ο ήλιος μας δίνει δωρεάν ενέργεια και ζεσταίνει το νερό.
 • Δεύτερη πηγή ενέργειας: Το ηλεκτρικό ρεύμα. Τις μέρες που υπάρχει συννεφιά και έχουμε εξαντλήσει όλο το ζεστό νερό που υπήρχε αποθηκευμένο στο μπόϊλερ, μπορούμε να ενεργοποιούμε την ηλεκτρική αντίσταση η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του δοχείου συσσώρευσης από τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού μας και να ζεστάνουμε το νερό.

Tριπλής ενέργειας σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος ηλιακός έχει τρεις πηγές ενέργειας για τη θέρμανση του νερού.
 • Πρώτη πηγή ενέργειας: Ο Ήλιος! Τις ημέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια ο ήλιος μας δίνει δωρεάν ενέργεια και ζεσταίνει το νερό.
 • Δεύτερη πηγή ενέργειας: Το ηλεκτρικό ρεύμα. Τις μέρες όπου υπάρχει συννεφιά και έχουμε εξαντλήσει όλο το ζεστό νερό που υπήρχε αποθηκευμένο στο μπόϊλερ, μπορούμε να ενεργοποιούμε την ηλεκτρική αντίσταση η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του δοχείου συσσώρευσης, από τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού μας και να ζεστάνουμε το νερό.
 • Τρίτη πηγή ενέργειας: Καλοριφέρ! Σε αυτή την περίπτωση το μπόιλερ του ηλιακού συνδέεται με το κύκλωμα θέρμανσης της κατοικίας. Όταν το καλοριφέρ ενεργοποιείται για τη θέρμανση της κατοικίας δίνει επιπλέον ενέργεια και στο νερό του ηλιακού έτσι ώστε να ζεσταθεί. Στην περίπτωση όπου το νερό μπορεί να είναι ήδη ζεστό (επειδή θα έχει ζεσταθεί από τον ήλιο) η ενέργεια που θα πάρει από το σύστημα θέρμανσης είναι μικρή. Αντιθέτως αν το νερό είναι κρύο επειδή υπήρχε συννεφιά, η ενέργεια που θα πάρει θα είναι μεγαλύτερη.

 • Βήμα τέταρτο: Επιλογή συλλέκτη

Οι συλλέκτες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 • Συλλέκτης μαύρης βαφής ή μαύρος Παλαιού τύπου - χαμηλής απόδοσης
 • Συλλέκτης επιλεκτικού τύπου. Ο συλλέκτης αυτής της κατηγορίας αποτελεί αυτή τη στιγμή τη χρυσή τομή μεταξύ απόδοσης και τιμής. Αποτελεί εξέλιξη των συλλεκτών μαύρης βαφής ενώ κατασκευαστικά είναι ίδιοι με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται επιλεκτικός απορροφητής ο οποίος έχει σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση από αυτόν της πρώτης κατηγορίας ενώ από άποψη κόστους αγοράς η διαφορά είναι μικρή.
 • Συλλέκτης επιλεκτικού τύπου full plate. Ανήκει στην ίδια κατηγορία με τη γενική κατηγορία των επιλεκτικών συλλεκτών. Διαφοροποιείται στο γεγονός ότι ο απορροφητής είναι ενιαίος (full plate) και όχι σε λωρίδες όπως είναι στην γενική κατηγορία. Έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη απόδοση από τους \"απλούς\" επιλεκτικούς συλλέκτες και λίγο υψηλότερη τιμή.
 • Συλλέκτης λυχνιών κενού. Αποτελεί ένα σχετικά νέο είδος συλλέκτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κύκλωμα διαθερμικού υγρού καθώς ζεσταίνει απευθείας το νερό. Έχει μεγαλύτερη απόδοση από τους επιλεκτικούς συλλέκτες, αλλά και μεγαλύτερο κόστος αγοράς. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου έχουμε περιορισμένο χώρο εγκατάστασης ή σε σημεία όπου η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη.

Tip: Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του συλλέκτη, τόσο πιο γρήγορα ζεσταίνει το νερό.
Tip 2: Το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για μόνωση του συλλέκτη καθώς και το πάχος του έχει επίδραση στην απόδοση του. Ο πετροβάμβακας θεωρείται πιο αποδοτικό υλικό από τον υαλοβάμβακα.  


Η επιλογή πρέπει να γίνει με κλιματολογικά κριτήρια αλλά και βάση της θερμοκρασίας που επιθυμούμε στο ζεστό νερό.
Όσο πιο κρύο και χαμηλής ακτινοβολίας είναι το κλίμα όπου διαμένουμε ή/και όσο πιο ζεστό θέλουμε το νερό που παράγει ο ηλιακός μας τότε τόσο προτιμότερο είναι να επιλέγουμε είτε τεχνολογία επιλεκτικού συλλέκτη είτε ακόμη καλύτερα τεχνολογία σωλήνων κενού.
Προσοχή: α) Για να ονομαστεί ένας συλλέκτης επιλεκτικός πρέπει να έχει συντελεστή εκπομπής e<5%.
β) Στους συλλέκτες κενού είναι πολύ πιο αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή τεχνολογία U-pipe απ’ ότι η Κινεζική τεχνολογία heat-pipe.

Αναλογία Δεξαμενής – Συλλέκτη

Ανάλογα με την τεχνολογία του συλλέκτη και ανάλογα με αν το ζητούμενο είναι η υψηλή θερμοκρασία του νερού ή η αποδοτικότητα του συστήματος επιλέγουμε το μέγεθος την αναλογία των λίτρων της δεξαμενής με τα τ.μ. της επιφάνειας του συλλέκτη. Για τους μαύρους συλλέκτες μία ισορροπημένη αναλογία είναι τα 50 λίτρα (καθαρής χωρητικότητας) προς 1 τετραγωνικό μέτρο καθαρής απορροφητικής επιφάνειας του συλλέκτη. Αν η αναλογία είναι μικρότερη από 50 λίτρα τότε το σύστημα ανεβάζει μεγαλύτερες θερμοκρασίες στο νερό χρήσης. Αν είναι μεγαλύτερη τότε το σύστημα δουλεύει αποδοτικότερα. Τα αντίστοιχο σημείο ισορροπίας για επιλεκτικούς συλλέκτες 65 λίτρα/τ.μ. και για τους συλλέκτες σωλήνων κενού είναι 75 λίτρα/τ.μ.

Εγγύηση: Οι εγγυήσεις διαφέρουν μεταξύ κατασκευαστών καθώς και μεταξύ ειδών. Π.χ. για τον ίδιο ηλιακό, ο συλλέκτης μπορεί να έχει 10 χρόνια εγγύηση και το μπόιλερ 5 χρόνια.

Πιστοποιήσεις και Σήματα Ποιότητας


Το πλέον αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας για ηλιακά θερμικά συστήματα στην Ευρώπη είναι το Solar Keymark. Το Solar-Keymark πιστοποιεί τόσο την μέθοδο παραγωγής και την ποιότητα του προϊόντος όσο και την απόδοσή του. Πολλά άλλα σήματα που χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές ηλιακών θερμοσιφώνων, που συνήθως αφορούν εργαστήρια ανεπίσημων δοκιμών, μάλλον αποπροσανατολίζουν παρά πιστοποιούν κάποιες ιδιότητες.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες σε πολυκατοικία - οφέλη και ιδιαιτερότητες


Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι από τους τα πλέον αξιόπιστα και λειτουργικά μηχανήματα που λειτουργούν απρόσκοπτα και για πολλά χρόνια στα σπίτια μας, μονοκατοικίες πολυκατοικίες αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες σε πολυκατοικία προσφέρουν μεγάλη οικονομία άνεση και ευκολία στην χρήση με την συνεχόμενη παραγωγή ζεστού νερού. Φυσικά βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να υπάρχει ηλιοφάνεια κάτι που στην χώρα μας είναι σε αφθονία.
Ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και τις πολυκατοικίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τεχνικά στοιχεία αλλά και η υπάρχουσα νομοθεσία έτσι ώστε η εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις άλλα και τις βέλτιστες πρακτικές. Συνοψίζοντας την εμπειρία χρόνων σε θέματα κτιριοδομικού κανονισμού – νομοθεσίας και κατασκευών, παραθέτουμε μερικές συμβουλές βασισμένες σε όσα ισχύουν αλλά και σε όσα δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Παρακάτω παραθέτουμε τις ιδαιτερότητες που μπορεί να έχει-έχουν εγκατάσταση θέση αλλά και η διαδικασία που μπορούν να  εγκατασταθούν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες σε πολυκατοικία.

Άδεια για εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Για να μπορέσει να γίνει νόμιμα και σωστά η εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα χρειάζεται 48ωρη άδεια (όχι άδεια μικρής κλίμακας) με κοινοποίηση στην πολεοδομία και την αστυνομία. Μόνο και μόνο τότε μπορεί να γίνει η νόμιμα η εγκατάσταση του ηλιακού – σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εγκατάσταση αλλά και ο ιδιοκτήτης υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου. Άρα με την σαραναταοκτάωρη άδεια μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα. Για να εκδώσει την άδεια η πολεοδομία θέλει μια τεχνική έκθεση από μηχανικό, σχέδιο κάτοψη της πολυκατοικίας και το σύμφωνο της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ότι επιτρέπει την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Πολεοδομικοί περιορισμοί και νομοθεσία.

Σε μια πολυκατοικία ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να τοποθετηθεί στην ταράτσα και εφόσον δεν επηρεάζει το ιδεατό στερεό, δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί στην ταράτσα όχι όμως στην απόληξη του κλιμακοστασίου. Η εγκατάσταση του ηλιακού επιτρέπεται στους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών με την επιφύλαξη περί φύτευσης οικοπέδων.

Εγκατάσταση

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες σε μια πολυκατοικία έχουν κάποιους περιορισμούς όσον άφορα το τεχνικό μέρος. Π.χ. ένας ηλιακός θερμοσίφωνας εγκατεστημένος στην ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας δεν μπορεί ποτέ να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός σε ένα διαμέρισμα του 1ου ορόφου. Ο λόγος είναι ότι το νερό την ώρα της ζήτησης θα είναι αρκετά παγωμένο και θα πρέπει να αφήσουμε να τρέξει το νερό μέχρι να έρθει το ζεστό νερό χρήσης από τον ηλιακό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ιδανική λύση είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης του νερού με φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο (ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου) μπορεί να ζεστάνει το νερό άμεσα (και πολύ πιο οικονομικά από τους συμβατικούς ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες) αποφεύγοντας δε τις απώλειες του νερού λόγω μεγάλης απόστασης από την τελική χρήση.
Ένα άλλο τεχνικό θέμα που θέλει προσοχή ιδιαίτερη προσοχή είναι η εγκατάσταση και θεμελίωση του εξοπλισμού. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας πρέπει να στερεωθεί στην πλάκα της ταράτσας. Όταν η πλάκα είναι σε παλιά οικοδομή και χωρίς μόνωση για υγρασία ή θερμομόνωση , τότε μπορεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας να στερεωθεί πάνω στην υπάρχουσα πλάκα. Αυτό όμως που ποτέ δεν πρέπει να γίνει είναι να τρυπηθεί μονωμένη-θερμομονωμένη ταράτσα. Ο λόγος είναι να μην χαλάσει και τρυπηθεί η μόνωση που θα έχει σαν αποτέλεσμα τα νερά-υγρασία να διεισδύσουν στο ταβάνι του ρετιρέ. Στην περίπτωση που υπάρχει μόνωση, συμβουλευτείτε έναν ειδικό και μην αφήσετε να τρυπήσουν την πλάκα.