ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΠΩΣ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Εναέρια δίκτυα

Τα εναέρια δίκτυα που αποτελούν την πλειονότητα κάθε ηλεκτρικού δικτύου- διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
  • Στα εναέρια δίκτυα μεταφοράς: Είναι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Στα εναέρια δίκτυα διανομής: Είναι οι γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.


Στόχος των γραμμών μεταφοράς είναι η διοχέτευση μεγάλης ηλεκτρικής ισχύος από τον τόπο παραγωγής της στους τόπους κατανάλωσης, χωρίς αλλοίωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της ισχύος.
Αυτό σημαίνει ότι η τάση στο τέλος της γραμμής πρέπει να μη διαφέρει σημαντικά από την τάση στην αρχή της, η συχνότητα λειτουργίας να παραμένει σταθερή και οι απώλειες κατά τη μεταφορά να είναι όσο το δυνατό μικρότερες.
Για τους λόγους αυτούς γίνεται κάθε φορά οικονομική και τεχνική μελέτη για να βρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση, ώστε η τάση που επιλέγεται να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες και να χρειάζεται την πιο φτηνή κατά το δυνατό γραμμή.

Έτσι, για τη μεταφορά ορισμένης ισχύος ορίζεται για κάθε τάση ένα μέγιστο μήκος, για το οποίο συμφέρει η εγκατάσταση της γραμμής και το οποίο ονομάζεται εμβέλεια της γραμμής. Επίσης, για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή διακοπών, οι γραμμές χωρίζονται σε δύο παράλληλα κυκλώματα, ώστε η ισχύς που μεταφέρεται να μην περνάει από μια μόνο γραμμή, η οποία, αν βρεθεί εκτός λειτουργίας να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι δύο παράλληλες γραμμές στηρίζονται τις περισσότερες φορές στους ίδιους πυλώνες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο συστήματα μεταφοράς που ονομάζονται διπλές γραμμές μεταφοράς.
Τέλος, για λόγους οικονομίας οι γραμμές μεταφοράς δεν έχουν ουδέτερο αγωγό.


Οι εναέριες γραμμές διανομής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
  • Στις γραμμές μέσης τάσης: Είναι οι γραμμές οι οποίες πραγματοποιούν την πρώτη διανομή της ηλεκτρικής ισχύος (πρωτεύουσα διανομή) που παραλαμβάνουν από τις γραμμές μεταφοράς προς τους τοπικούς υποσταθμούς.
  • Στις γραμμές χαμηλής τάσης: Είναι οι γραμμές οι οποίες πραγματοποιούν τη δεύτερη διανομή της ηλεκτρικής ισχύος (δευτερεύουσα διανομή) που παραλαμβάνουν από τους υποσταθμούς διανομής χαμηλής τάσης προς τους καταναλωτές.

Το ποσό της ισχύος και η απόσταση μεταφοράς της σε μία γραμμή διανομής είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα μίας γραμμής μεταφοράς.
Στην πράξη η σωστή μελέτη ενός συστήματος διανομής είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα, γιατί πρέπει να προβλέπει οι τυχόν καινούργιοι καταναλωτές να μην ανατρέπουν τους υπολογισμούς του δικτύου. Επίσης, πρέπει να προβλέπει συμμετρική φόρτιση στην κατανάλωση. Αυτό επιτυγχάνεται με το ισορροπημένο σύστημα, δηλαδή την κατάλληλη κατανομή των μονοφασικών καταναλωτών στις τρεις φάσεις του δικτύου διανομής, ώστε να προκύπτει σχεδόν πάντοτε ίση ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος σε κάθε φάση.
Στα δίκτυα διανομής, εκτός από τους αγωγούς των τριών φάσεων υπάρχει και αγωγός ουδέτερος, επειδή προβλέπεται η δυνατότητα πολικής τάσης (380V) και φασικής (220V). Ο ουδέτερος ξεκινάει από τους μετασχηματιστές διανομής και αποτελεί το κοινό σημείο της συνδεσμολογίας αστέρα στο δευτερεύον τους.
Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται με καλώδια και τα καλώδια κοστίζουν ακριβά. Έτσι οι μηχανικοί μεταξύ άλλων επινόησαν εναν τρόπο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερης  ενέργειας με λιγότερα καλώδια, το τριφασικό σύστημα. Στο τριφασικό σύστημα χρησιμοποιούνται τρείς αγωγοί φάσεων αλλά καθόλου ουδέτερος αγωγός και έτσι γίνεται εξοικονόμηση ενός αγωγού, στην πραγματικότητα πρόκειται για τεράστια εξοικονόμηση αν αναλογιστούμε ότι για τη μεταφορά της ενέργειας χρησιμοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες μέτρα αγωγών οπότε η εξοικονόμηση ενός αγωγού είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Τεχνητός ουδέτερος


Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα πως γίνεται μεταφορά ενέργειας χωρίς ουδέτερο αγωγό?  Λοιπόν τα πράγματα είναι απλά, η γεννήτρια της Δ.Ε.Η έχει τρία τυλίγματα τοποθετημένα στο χώρο με διαφορά φάσης 120 μοίρες (διάταξη αστέρα) τα οποία περιστρέφονται ταυτόχρονα παράγοντας τρεις τάσεις ίσου πλάτους (αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Volts) και συχνότητας (50 κύκλων) αλλά με διαφορά φάσης 120 μοιρών. Στην εικόνα φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης ενός μετασχηματιστή υποβιβασμού της Δ.Ε.Η. ο οποίος μετατρέπει την υψηλή τάση του δικτύου μεταφοράς υποβιβάζοντας την σε τάση κατάλληλη για χρήση. Τα πρωτεύοντα τυλίγματα του μετασχηματιστή αυτού είναι συνδεδεμένα σε τρίγωνο ενώ τα δευτερεύοντα είναι συνδεδεμένα σε αστέρα με τον κοινό κόμβο να δημιουργεί τεχνητό ουδέτερο δηλαδή η τάση μεταξύ του κοινού κόμβου και οποιουδήποτε εκ των τυλιγμάτων είναι μηδέν volt. Με άλλα λόγια μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε τεχνητό ουδέτερο σε οποιοδήποτε μετασχηματιστή υποβιβασμού, έστω και αν δεν ξεκίνησε από το εργοστάσιο παραγωγής ποτέ ουδέτερος αγωγός.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΕΗ
Δείτε ένα video με Το Ταξίδι της Ηλεκτρικής Ενέργειας :
https://www.youtube.com/watch?v=coWQ1R2r5MY