ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ


Η επιλογή θερμοστάτη χώρου, δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση, ειδικά όταν η εγκατάσταση που θέλουμε να ελέγξουμε λειτουργεί και σε θέρμανση και σε ψύξη, ή όταν έχουμε πρόσθετες απαιτήσεις.
Για να βοηθηθούμε στην επιλογή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά για τους θερμοστάτες χώρου:

Θερμοστάτη χώρου, ονομάζουμε την διάταξη που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός χώρου.

Η αίσθηση της θερμοκρασίας χώρου είναι υποκειμενική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η υγρασία, η εξωτερική θερμοκρασία και φυσικά από τις προτιμήσεις κάθε ανθρώπου.  Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι π.χ. αισθάνονται καλύτερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου, σε αντίθεση με άτομα μικρότερης ηλικίας που μπορεί να αισθάνονται ακόμη και δυσφορία σε υψηλές θερμοκρασίες χώρου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η διακύμανση της θερμοκρασίας χώρου είναι ενοχλητική, αφού το ανθρώπινο σώμα αντιλαμβάνεται την διαφορά θερμοκρασίας 1οC σαν "ζέστη / κρύο"

Αποστολή ενός καλού θερμοστάτη χώρου λοιπόν είναι η διαχείριση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης του χώρου μας με τέτοιον τρόπο ώστε η θερμοκρασία χώρου να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, χωρίς ενοχλητικές διακυμάνσεις.


Σήμερα, υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλά μοντέλα θερμοστατών, με διαφορετικό κόστος αγοράς, διαφορετικές δυνατότητες και το πιο σημαντικό, με διαφορετική ακρίβεια στην ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας.


Λειτουργικά χαρακτηριστικά των θερμοστατών χώρου


Ηλεκτρική σύνδεση θερμοστάτη χώρου

Υπάρχουν θερμοστάτες που χρειάζονται και ουδέτερο (για να ανάβει και να σβήνει το λαμπάκι λειτουργίας), ενώ σε άλλους αν συνδέσουμε ουδέτερο μπορεί να τους καταστρέψουμε (θερμοστάτες δυο καλωδίων).

Οι θερμοστάτες που δεν δέχονται ουδέτερο, είναι συνήθως ηλεκτρονικοί με μπαταρία, μέσω της οποίας γίνονται διάφορες λειτουργίες (λειτουργεί το χρονόμετρο κλπ).
Στους θερμοστάτες δύο καλωδίων, συνδέουμε στη μία επαφή σύνδεσης φάση και από την άλλη επαφή στέλνουμε εντολή (φάση) προς προς τα όργανα της εγκατάστασης (την βάνα αυτονομίας, ή προς τον πίνακα του λέβητα ή τον καυστήρα, ή τον κυκλοφορητή κλπ).Οι θερμοστάτες χώρου, χωρίζονται σε κατηγορίες:

1. Ανάλογα με το σύστημα που διαχειρίζονται (σύστημα θέρμανσης, ψύξης, σύστημα θέρμανσης και ψύξης)

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτήν, οι θερμοστάτες χωρίζονται σε θερμοστάτες θέρμανσης (κατάλληλοι μόνο για θέρμανση) και σε θερμοστάτες fan coils (κατάλληλοι για ψύξη και θέρμανση).

Η δεύτερη ειδικά κατηγορία, περιλαμβάνει θερμοστάτες χώρου με δυνατότητα χειρισμού του ανεμιστήρα του fan coil και στην αγορά σήμερα υπάρχουν μοντέλα με χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή της βαθμίδας  λειτουργίας του ανεμιστήρα.


2. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους

- Απλοί θερμοστάτες χώρου.

Η πιο απλή μορφή θερμοστάτη είναι ο θερμοστάτης διμεταλλικού στοιχείουΟ τύπος αυτός θερμοστάτη στηρίζει την λειτουργία του στην αρχή του διμεταλλικού στοιχείου, και διαθέτει ηλεκτρική επαφή όπως στο παραπάνω σχήμα, η οποία είναι κλειστή (περνάει ρεύμα = εντολή λειτουργίας) όταν το διμεταλλικό στοιχείο είναι κρύο, ενώ ανοίγει (δεν περνάει ρεύμα = διακόπτεται η λειτουργία) όταν το διμεταλλικό στοιχείο θερμανθεί αρκετά από την θερμοκρασία του χώρου.
Όμως προκειμένου να γίνει αντιληπτή από το διμεταλλικό έλασμα (κατ' επέκταση από το θερμοστάτη) η προαναφερόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας, θα πρέπει να είναι σημαντική
(περίπου 3oC).

Οι θερμοστάτες χώρου αυτού του τύπου διαθέτουν περιστροφικό κομβίο για τη ρύθμιση της ευαισθησίας του διμεταλλικού στοιχείου.  Ο χρήστης, περιστρέφει το κομβίο και ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Οι απλοί αυτοί θερμοστάτες είναι μεν πολύ φθηνοί, υστερούν όμως σε ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας.


Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου

Η αμέσως επόμενη κατηγορία θερμοστατών είναι οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, οι οποίοι μετρούν την θερμοκρασία χώρου με ηλεκτρικό θερμοστοιχείο και όχι με διμεταλλικό έλασμα.

  Οι θερμοστάτες αυτοί προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας από τους απλούς.

Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τον "ηλεκτρονικό θερμοστάτη" με την ύπαρξη ή όχι ψηφιακής οθόνης.  Υπάρχουν ηλεκτρονικοί θερμοστάτες που εξωτερικά φέρουν περιστρεφόμενο κομβίο και όχι ψηφιακή οθόνη.

Θερμοστάτες χώρου PiD control

Τόσο οι απλοί όσο και οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου, λειτουργούν "on/off", ανοιγοκλείνοντας την επαφή τους όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει την επιθυμητή ρύθμιση.  Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοστάτες χώρου on/off , αγνοούν την πραγματική θερμοκρασία στο χώρο και το μόνο που αντιλαμβάνονται, είναι το αν ο χώρος έχει ή όχι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (αυτήν που ορίσαμε στο χειριστήριο).  Μάλιστα το αντιλαμβάνονται, αφού η θερμοκρασία έχει (ή δεν έχει) τη συγκεκριμένη τιμή, όταν δηλαδή είναι αργά.

Η ψηφιακή  (0=όχι, 1=ναι) αυτή κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα η θερμοκρασία του χώρου να μην είναι σταθερή και ίση με την επιθυμητή, αλλά να υπάρχει μια διακύμανση, η οποία ανάλογα με την ποιότητα του συμβατικού θερμοστάτη ή και την αδράνεια του σπιτιού, μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητική.

Το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό σε σπίτια με κακή μόνωση που κρυώνουν γρήγορα, στα οποία ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο (όταν δεν είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας) αισθανόμαστε εναλλάξ μια να ζεσταινόμαστε και μια να κρυώνουμε. Εκτός από ενοχλητικό, το φαινόμενο αυτό είναι και δαπανηρό, διότι η επιπλέον ενέργεια που καταναλώνεται για να ανέβει η θερμοκρασία πέρα από το επιθυμητό όριο, ξοδεύεται άσκοπα και όχι μόνο δε μας ευχαριστεί, αλλά αντίθετα μας ταλαιπωρεί.


Οι θερμοστάτες PiD control, αντίθετα με τους συμβατικούς, δεν γνωρίζουν μόνον αν ο χώρος έχει ή δεν έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, αλλά γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όχι μόνο ποια είναι η θερμοκρασία του χώρου, αλλά και πόσο γρήγορα αυτή ανεβαίνει (ή κατεβαίνει), με αποτέλεσμα οι θερμοστάτες PiD control να μπορούν να προβλέψουν τον χρόνο στον οποίον η θερμοκρασία θα φτάσει την επιθυμητή τιμή από πριν, και να ενεργοποιήσουν τη θέρμανση (ηλεκτροβάνα ή καυστήρα) από πριν, ώστε η θερμοκρασία χώρου να γίνει ίση με την επιθυμητή.

Οι PID θερμοστάτες είναι εξοπλισμένοι με ένα μικροεπεξεργαστή ο οποίος:

Συγκρίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επιθυμητή θερμοκρασία και την τρέχουσα
Συμβουλεύεται παρόμοιες συγκρίσεις που έχει κάνει στο παρελθόν
Καταγράφει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η απόκλιση μεταξύ επιθυμητής και τρέχουσας θερμοκρασίας
Προβλέπει τις μελλοντικές αποκλίσεις

Μέσα από την προαναφερόμενη ανάλυση ο θερμοστάτης επιλέγει το χειρισμό του συστήματος θέρμανσης με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσει και να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία με τις λιγότερες δυνατές αυξομειώσεις.

Οι θερμοστάτες PiD control μπορούν και επιτυγχάνουν εξαιρετικές συνθήκες άνεσης αφού η θερμοκρασία είναι σταθερή, αλλά και μέγιστη οικονομία, γιατί ο χώρος δεν ζεσταίνεται περισσότερο από όσο πρέπει.

Η τοποθέτηση θερμοστάτη PiD control σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας (όπου η αδράνεια του συστήματος θέρμανσης είναι μεγάλη) βελτιώνει δραστικά τη χρονική υστέρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με την τιμή που ορίζουμε στο θερμοστάτη.


3. Ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ψηφιακής οθόνης

Εδώ υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες θερμοστατών, αυτοί με το περιστροφικό χειριστήριο, και αυτοί με ψηφιακή οθόνη.  Η ύπαρξη της ψηφιακής οθόνης βοηθάει στην ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας και στην ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου.  Ψηφιακή οθόνη μπορούν να φέρουν μόνον οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες και οι θερμοστάτες PiD control.

4. Ανάλογα με την τροφοδοσία τους


Υπάρχουν μοντέλα θερμοστατών που λειτουργούν με την τάση του δικτύου (230V) και θερμοστάτες που λειτουργούν με πρόσθετη μπαταρία.

  Η δεύτερη κατηγορία θερμοστατών είναι προτιμότερη, γιατί η λειτουργία του θερμοστάτη και ο προγραμματισμός του δεν επηρεάζονται από διακοπές της ΔΕΗ, πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στον τύπο της μπαταρίας ώστε αυτή να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να είναι εύκολη και οικονομική η αντικατάσταση της.  Προτιμούμε τους θερμοστάτες που λειτουργούν με κοινές μπαταρίες ΑΑ ή ΑΑΑ.

5. Ανάλογα με τις πρόσθετες λειτουργίες

Οι θερμοστάτες χώρου, μπορούν ανάλογα με το μοντέλο να προσφέρουν πρόσθετες λειτουργίες, όπως :


- Πρόσθετη εντολή ζεστού νερού χρήσης με ξεχωριστό κουμπί (αφορά θερμοστάτες θέρμανσης)
- Πρόσθετη εντολή επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (αφορά θερμοστάτες fan coils)
- Αυτόματη εναλλαγή χειμώνα / θέρους (αφορά θερμοστάτες ψύξης / θέρμανσης)
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με διακόπτη ή μόντεμ (για να ενεργοποιούμε την εγκατάσταση από μακριά μέσω τηλεφώνου)
- Δυνατότητα απεικόνισης υγρασίας
- Δυνατότητα κλειδώματος εύρους ρύθμισης (ώστε να μην μπορεί κάποιος επισκέπτης να αλλάξει την ρύθμιση πέρα από κάποια καθορισμένα όρια).

6. Ανάλογα με τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού

Οι θερμοστάτες που διαθέτουν χρονοπρόγραμμα, μπορούν να ορίζουν διαφορετική θερμοκρασία στον χώρο, σύμφωνα με ένα χρονοπρόγραμμα που έχει εισάγει ο χρήστης.
Με έναν τέτοιο θερμοστάτη, είναι δυνατός ο χρονοπρογραμματισμός με τέτοιον τρόπο, ώστε την ημέρα να έχουμε θερμοκρασία π.χ. 21οC και την νύχτα να έχουμε θερμοκρασία π.χ. 18οC και η εναλλαγή της επιθυμητής θερμοκρασίας να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε την θέρμανση κάθε μέρα.

Ο χρονοπρογραμματισμός προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως:
- Την δυνατότητα να βρίσκουμε τον χώρο μας το πρωί που ξυπνάμε στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης ψύξης.

Το σύνηθες είναι οι χρονοπρογραμματιζόμενοι θερμοστάτες να προσφέρουν μέχρι 3 περιόδους θέρμανσης, άρα 6 εναλλαγές θερμοκρασίας ημέρας / νύκτας ανά εικοσιτετράωρο.

 Έτσι, μπορούμε π.χ. να ορίσουμε ένα χρονοπρόγραμμα ώστε:

από τις 7:00 μέχρι τις 8:00 το πρωί να έχουμε θερμοκρασία στο χώρο 21οC  (1η περίοδος θέρμανσης)
από τις 8:00 μέχρι τις 12:00 να έχουμε στο χώρο θερμοκρασία 18οC
από τις 12:00 μέχρι τις 14:00 να έχουμε θερμοκρασία χώρου 21οC (2η περίοδος θέρμανσης)
από τις 14:00 μέχρι τις 17:00 να έχουμε θερμοκρασία χώρου 18οC
από τις 17:00 μέχρι τις 22:00 να έχουμε θερμοκρασία χώρου 21οC (3η περίοδος θέρμανσης)
από τις 22:00 μέχρι την άλλη ημέρα το πρωί να έχουμε στον χώρο 18οC.

Ανάλογα με τις δυνατότητες χρονοπρογραμματισμού οι θερμοστάτες χωρίζονται σε:

1. Θερμοστάτες με ημερήσιο χρονοπρόγραμμα, όπου μπορούμε να εισάγουμε το ίδιο χρονοπρόγραμμα για όλες τις ημέρες της εβδομάδας

2. Ημι-εβδομαδιαίους χρονοθερμοστάτες στους οποίους μπορούμε να εισάγουμε διαφορετικό χρονοπρόγραμμα για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα και

3. Εβδομαδιαίους χρονοθερμοστάτες όπου μπορούμε να εισάγουμε διαφορετικό χρονοπρόγραμμα για κάθε μία ημέρα της εβδομάδας ξεχωριστά.

Παραδείγματα θερμοστατώνΛειτουργία self-learning ( αυτοεκμάθησης ).
Ο REV13 διαθέτει προσωρινή μνήμη στην οποία αποθηκεύει δεδομένα για τη θερμική συμπεριφορά του σπιτιού σας και με την πάροδο του χρόνου μαθαίνει τις ιδιαιτερότητες του σπιτιού σας και διαχειρίζεται την εγκατάσταση με τέτοιον τρόπο ώστε να έχετε πάντοτε τη θερμοκρασία που θέλετε τη στιγμή που τη θέλετε.
Η αυτοεκμάθηση είναι ρυθμιζόμενη (με dip switch στο πίσω μέρος του θερμοστάτη) ώστε ο θερμοστάτης να μπορεί να προσαρμοσθεί τόσο σε χώρους με συχνή χρήση (εστιάζει την αυτό-εκμάθηση σε βάθος ωρών ώστε ο θερμοστάτης να μπορεί να προβλέπει με ακρίβεια τη συμπεριφορά του χώρου) όσο και σε χώρους με περιστασιακή χρήση (διατηρεί τα δεδομένα της αυτό-εκμάθησης σε βάθος χρόνου ώστε να γνωρίζει ήδη τη συμπεριφορά του χώρου).  Τέλος, με το ίδιο dip-switch ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη λειτουργία.Υπάρχουν αρκετά μοντέλα στην αγορά, ένα από αυτά είναι και το iTRON της jumo (προφέρετε γιούμο). Η τάση λειτουργίας τους παίρνει όλες τις γνωστές τιμές ανάλογα με το μοντέλο.
 
Η πρώτη έξοδος ρελέ που διαθέτει χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και μια δεύτερη έξοδος για alarm. Είναι βέβαια προγραμματιζόμενες και μπορούν να ρυθμιστούν ανάποδα.

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά αυτών των οργάνων, ανάλογα και το μοντέλο, είναι η ύπαρξη αυτόματης διαδικασίας ρύθμισης των πιο κρίσιμων παραμέτρων του PID controller, έτσι επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα ελέγχου κοντά στο βέλτιστο δυνατό.

Άλλοι παράμετροι προσδιορίζουν τον τύπο της εισόδου του σήματος της θερμοκρασίας, τον τύπο του αισθητηρίου, τα δεκαδικά της ένδειξης, τον τρόπο και τα όρια ενεργοποίησης του alarm, ρυθμίσεις για το καλιμπράρισμα, όρια περιοχών ελέγχου, κ.α.

Για έλεγχο υγρασίας χρησιμοποιείται και ορίζεται ως είσοδος στο όργανο, το σήμα 4 με 20 mA που με την κατάλληλη παραμετροποίηση μεταφράζεται σε ποσοστό υγρασίας. Η ίδια είσοδος είναι στην πραγματικότητα μια γενική είσοδος που μπορεί να "μεταφραστή" σε οποιοδήποτε φυσικό μέγεθος με τον κατάλληλο μετατροπέα. 


Ηλεκτρονικός θερμοστάτης πρίζας από την OLYMPIA ELECTRONICS

Ο νέος ηλεκτρονικός θερμοστάτης πρίζας BS-824 χρησιμοποιείται όπου απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας χώρου.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Η εγκατάστασή του είναι πολύ εύκολη (απλή τοποθέτηση σε υπάρχουσα πρίζα), με αποτέλεσμα να είναι ιδανική για εφαρμογές ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, απλών και υπερύθρων.
Oι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες είναι τα νέα εξελιγμένα προϊόντα στον τομέα ελέγχου θερμοκρασίας χώρου.
Ο έξυπνος σχεδιασμός, το καλαίσθητο design και η υψηλή ποιότητα κατασκευής του BS-824 τον καθιστά ικανό να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε χώρο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση.Έξυπνοι θερμοστάτες χώρου MomitΟι νέοι θερμοστάτες Momit εκτός από τον καινοτόμο σχεδιασμό τους, διαθέτουν μια σειρά από έξυπνα συστήματα για να κάνουν την ζωή σας ευκολότερη:Δύο μοντέλα για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.
Wi-fi Momit Home για έλεγχο εγκατάστασης θέρμανσης
Wi-fi 
Momit Smart για έλεγχο εγκατάστασης ψύξης / θέρμανσης.

Μέτρηση υγρασίας
Ο Momit μετράει την υγρασία του χώρου και προσαρμόζει την θερμοκρασία ανάλογα, έτσι ώστε η αίσθηση της ζέστης να είναι πάντοτε ικανοποιητική.


Λειτουργία PiD control
Ο Momit "μαθαίνει" την ενεργειακή συμπεριφορά του σπιτιού σας και γνωρίζει από πριν πόση ώρα απαιτείται να λειτουργήσει η εγκατάσταση θέρμανσης σας για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
Με τον ίδιο τρόπο, ο Momit θα ενεργοποιήσει και θα απενεργοποιήσει την πηγή θέρμανσης σας την κατάλληλη ώρα ώστε η θερμοκρασία στο σπίτι σας να παραμένει σταθερή, χωρίς ενοχλητικές (και δαπανηρές) αυξομειώσεις της θερμοκρασίας χώρου.
Εσείς ορίζετε το χρονοπρόγραμμα, και ο Momit φροντίζει να έχετε στον χώρο σας την θερμοκρασία που θέλετε, την ώρα που την θέλετε.

Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός
Ορίστε το χρονοπρόγραμμα κάθε ημέρας ξεχωριστά, και ο Momit θα φροντίσει να έχει ο χώρος σας κάθε στιγμή την θερμοκρασία που θέλετε.


Απομακρυσμένος έλεγχος
Εγκαταστήστε την εφαρμογή κινητού του Momit και ελέγξτε την εγκατάσταση θέρμανσης (ή ψύξης για το μοντέλο smart) από όπου κι αν βρίσκεστε.
Η εφαρμογή θα εμφανίσει όλα τα δεδομένα (θερμοκρασία περιβάλλοντος, σχετική υγρασία, θερμοκρασία χώρου) που μετράει ο θερμοστάτης καθώς και την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης.  Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση όποια στιγμή θελήσετε.

Γεωγραφικός εντοπισμός
Ενεργοποιήστε τον γεωγραφικό εντοπισμό και ο θερμοστάτης Momit θα ενεργοποιεί αυτόματα την εγκατάσταση όταν μπείτε σε ακτίνα 2km από το σπίτι σας.  Όταν φεύγετε, ο Momit θα απενεργοποιήσει αυτόματα την εγκατάσταση, άσχετα με το χρονοπρόγραμμα που έχετε εισάγει.


Αισθητήρας παρουσίας.
Ο Momit θα χαμηλώσει αυτόματα την θερμοκρασία όταν σας πάρει ο ύπνος ή όταν φύγετε από το σπίτι.

Καταγραφή δεδομένων
Μπείτε στην εφαρμογή και απεικονίστε σε γραφήματα την θερμοκρασία χώρου σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία, την υγρασία και την φωτεινότητα, κάθε στιγμή της ημέρας.

Δυνατότητα μετακίνησης
Με την πρόσθετη κεραία R/F, μπορείτε να πάρετε τον Momit στα χέρια σας και να τον τοποθετήσετε σε όποιο δωμάτιο του σπιτιού θελήσετε.  Έτσι μπορείτε να προσαρμόσετε την θερμοκρασία χώρου στον χώρο που βρίσκεστε κάθε στιγμή της ημέρας.  Με την προσθήκη της κεραίας, είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων του ενός θερμοστατών και μπορείτε να επιλέγετε κάθε στιγμή τον θερμοστάτη που ορίζει την θερμοκρασία χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: