ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα Συνεργασίας GRAEDUCATION-Μια σημαντική συνεργασία του ΟΑΕΔ

Από το Φθινόπωρο του 2017 το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη) και Wissenschaftspark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν) και το HBZ (Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ) πραγματοποιεί το νέο πρόγραμμα «GRÆDUCATION».Το πρόγραμμα συνεργασίας «GRÆDUCATION» αποσκοπεί στην ελληνογερμανική συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον κλάδο των "Πράσινων επαγγελμάτων". Πρόκειται για μία ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να βελτιωθεί, από κοινού, η εκπαιδευτική κατάσταση στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια αυτού του έργου δημιουργήθηκαν νέα περιγράμματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων», με βάση τα υφιστάμενα ελληνικά επαγγελματικά προφίλ. Η εκπαίδευση θα βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση στη σχολή με την πρακτική μαθητεία στην επιχείρηση (σε αναλογία 40:60). Επιπλέον, αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι τομείς «Πράσινης Τεχνολογίας» που προσφέρονται για περαιτέρω συνεργασία είναι οι εξής:

·         Ηλιακή Ενέργεια

·         Αιολική Ενέργεια

·         Ενεργειακά αποδοτική και οικολογική κατασκευή κτιρίων

·         Διαχείριση Αποβλήτων
Το αποτέλεσμα του έργου «GRÆDUCATION»  είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό να αυξηθεί η ελκυστικότητα και να τονιστεί η αναγκαιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας».


Σκοπός του προγράμματος GRAEDUCATION

-      Η ενίσχυση της  ελληνογερμανικής συνεργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

-      Η ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω του διαλόγου, έτσι ώστε να βελτιωθεί, από κοινού, η εκπαιδευτική κατάσταση των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα.

-      Η δημιουργία νέων δομών  εκπαίδευσης στον κλάδο των αειφόρων επαγγελμάτων.

-      Η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα για να αποτελέσει μια πραγματική προοπτικιή για τους νέους ανθρώπους.

Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών»

Η συνεχής και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ευνόητο ότι θα επηρέαζε και τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας.

Η διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων PLC, KNX, πράσινη τεχνολογία με δίκτυα ETHERNET και η πρόσβαση είτε τοπικά είτε διαδικυακά σε αυτά, σήμερα είναι μια πραγματικότητα.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» με έμφαση στις παραπάνω τεχνολογίες και η εφαρμογή του αναμορφωμένου προγράμματος πιλοτικά σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Για το λόγο αυτό πραγματοποιηθήκαν δύο workshop στην Αθήνα

Το πρώτο πραγματοποιήθηκε από τις 21 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2018  στον ΟΑΕΔ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού προγράμματος σπουδών για το επάγγελμα του «Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών». Στόχος  ήταν ο εντοπισμός περιεχομένου από τον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων, το οποίο θα καταστήσει το υπάρχον ελληνικό πρόγραμμα σπουδών ελκυστικότερο. Για το σκοπό αυτό, συνεργάστηκαν Έλληνες καθηγητές και Γερμανοί εμπειρογνώμονες από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ (ΗΒΖ).  Το αποτέλεσμα του διήμερου εργαστηρίου ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, το οποίο στη συνέχεια εμπλουτίστηκε, κυρίως όσον αφορά το πρακτικό του μέρος. Το νέο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο στις σχολές του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα.
Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Μαίου 2018 με σκοπό την εκπαίδευση καθηγητών ειδικότητας σε εργαλεία προσομοίωσης ειδικοτήτων για την επαγγελματική ενημέρωση των νέων.

Στις 7 και 8 Μαίου 2018 διοργανώθηκε η πρώτη επίσημη εκδήλωση στη Γερμανία. Στο Γκελζενκίρχεν και στο Μίνστερ παρουσιάστηκαν από τους Έλληνες εκπροσώπους του ΟΑΕΔ και τους Γερμανούς εταίρους, οι πρώτες εμπειρίες και οι προοπτικές της συνεργασίας στον τομέα των Green Skills, ενώ παράλληλα έγινε συζήτηση μεταξύ των ειδικών και του κοινού.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό επιμελητήριο του Μίνστερ, πρόσφερε την ευκαιρία να συζητηθούν οι λεπτομέρειες των καινοτόμων διαδικασιών στο έργο Graeducation.
Tόσο η Ελληνική πλευρά όσο και η Γερμανική κατάφεραν να δώσουν πληροφορίες για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών για τον τομέα της Ηλεκτρολογίας και την ενσωμάτωση των καινοτομιών της πράσινης τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών.

Επίσης παρουσιάστηκε από τους Έλληνες καθηγητές το νέο πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών", το οποίο αναμένεται να ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά.
Η τελική συζήτηση στην οποία παρευρέθηκε και η Dr. Christina Norwig, από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, βοήθησε για μια ακόμη φορά να επισημανθεί η επιτυχία του έργου "Graeducation", μέσω της συνδημιουργίας και της ανοιχτής διαδικασίας.

Στις 26 Ιουνίου 2018, οι εταίροι του προγράμματος θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γίνει μια εκδήλωση η οποία θα έχει σκοπό να προσελκύσει και να γνωρίσει με τη βοήθεια καινοτόμων εργαλείων, εν δυνάμει μαθητές της ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών". Μια ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 2018
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα διοργανωθεί, επίσης, ένα σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο 15 καθηγητές θα εκπαιδευτούν στο νέο περιεχόμενο και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους.
Δεν υπάρχουν σχόλια: