ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

RoHS: Τι είναι;
Η Οδηγία Απαγόρευσης Χρήσης Επικίνδυνων Υλικών (RoHS) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006. Η Οδηγία RoHS, που συμπληρώνει την Οδηγία WEEE, έχει στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος μέσα από την απαγόρευση συγκεκριμένων επιβλαβών υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η Οδηγία RoHS αφορά "Την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού". Η Οδηγία αυτή απαγορεύει την εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ νέων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που περιέχουν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στοιχεία όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο υδράργυρος, το χρώμιο, το PBB και ο επιβραδυντής καύσης PBDE από την 1η Ιουλίου 2006. Τα όρια αυτά είναι:

·                     Μόλυβδος (0,1 %) <1000 ppm
·                     Υδράργυρος (0,1 %)  <100 ppm
·                     Κάδμιο (0,01 %) <100 ppm
·                     Εξασθενές χρώμιο (0,1 %) <1000 ppm
·                     Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1 %) <1000 ppm
·                     Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1 %) <1000 ppm

Τα απαγορευμένα αυτά υλικά είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και μολύνουν τους χώρους υγειονομικής ταφής.
Είναι επικίνδυνα καί από την άποψη της επαγγελματικής έκθεσης κατά την παραγωγή και την ανακύκλωση.

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
2. Μικρές οικιακές συσκευές
3. Εξοπλισµός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
4. Καταναλωτικά είδη
5. Φωτιστικά είδη
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίµακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
7. Παιχνίδια, εξοπλισµός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσεων και μολυσμένων προϊόντων)
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
10. Συσκευές αυτόματης διανομής
Οι κατασκευαστές οφείλουν να αντιληφθούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και τα στοιχεία τους πληρούν τις προδιαγραφές της.